Tvorba možných koalic se komplikuje

19. 03. 2010
Za daného stavu by nemohla vzniknout žádná pravicová ani levicová většinová vláda. Sociální demokracii by k sestavení vlády nestačila podpora KSČM ani společná podpora středových KDU-ČSL a Věcí veřejných.

Volební model, který Factum Invenio zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje.

Dotazování proběhlo ve dnech 26. 2. – 3. 3. 2010 na reprezentativním vzorku 1 031 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se zúčastnilo 63,7 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast by tedy byla podobná skutečné účasti ve volbách do Sněmovny v červnu 2006 (64,5 % oprávněných voličů).

Volební model


Volební model využívá jako jednoho z podkladů aktuálního stavu stranických preferencí, které ukazují, že podíl občanů, kteří se k žádné straně nepřiklánějí, zůstává stabilní (aktuálně 19,2 % všech oprávněných voličů neví, komu by dalo svůj hlas, a 17,9 % oprávněných voličů výslovně svou účast ve volbách vyloučilo).

Pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná, by se v daném období pravděpodobně podařilo překonat šesti politickým stranám. Žádné z politických uskupení kromě těch, která jsou uvedena v grafu, by nepřekročilo hranici 2,0 %. Celkem 9,4 % hlasů odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí by „propadlo“.

Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by ČSSD pravděpodobně získala 66 mandátů, ODS 55 mandátů, KSČM 32 mandátů, TOP 09 společně se Starosty 22 mandátů, KDU-ČSL kandidující společně se Stranou evropských demokratů 10 mandátů a Věci veřejné 15 mandátů. ČSSD by sice měla pro sestavování vlády širokou paletu možností, kromě případu velké koalice by ovšem vždy potřebovala podporu dvou dalších parlamentních stran (alespoň tichou). Nemohla by ovšem vládnout jen spolu s KDU-ČSL a Věcmi veřejnými, neboť toto uskupení by disponovalo pouze 91 mandáty. Pro sestavení vády bez ODS a bez podpory KSČM by proto ČSSD mohla sestavit většinovou vládu jedině za účasti všech tří „menších“ parlamentních stran – TOP 09, Věcí veřejných i KDU-ČSL.
(Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)

Výsledky volebního modelu ukazují, že volební zisk ČSSD by byl v období dotazování znatelně nižší než ve volbách roku 2006 (tehdy 32,3 %). Výsledek ODS by v současnosti byl o 12 procentních bodů nižší než ve volbách roku 2006 (tehdy 35,4 %). Podpora KSČM je nyní mírně vyšší než u posledních parlamentních voleb (12,8 %), opak platí u KDU-ČSL kandidující společně s SED (tehdy 7,2 %). Parlamentní Strana zelených dosti ztratila (tehdy 6,3 %), za pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do parlamentu nadále mírně zaostává.

Pokud jde o neparlamentní strany, nad hranicí 10 % zůstává již od srpna stabilně očekávaný výsledek TOP 09, kandidující s podporou Starostů a nezávislých stabilní. K vytčenému cíli porazit KSČM ovšem této straně stále ještě dva procentní body chybí. Nadějné výsledky připisuje volební model Věcem veřejným, kandidujícím společně s SNK-ED.

Text otázek