Typologie návštěvníků čerpacích stanic v ČR

21. 10. 2013
Za účelem čerpání pohonných hmot, za účelem nákupu občerstvení, doplňků pro motoristy nebo kvůli využití jiných doplňkových služeb navštívilo v předchozích 3 měsících nějakou čerpací stanici 6 z 10 obyvatel ČR. Není překvapením, že jsou mezi nimi nejvíce zastoupeny osoby v produktivním věku 30-59 let a častěji muži. V průměru navštíví zákazníci nějakou čerpací stanici 7x za 3 měsíce.

Výzkum byl realizován v rámci pravidelného omnibusového šetření ppm factum research (vlna červenec 2013) formou osobního dotazování s podporou počítače (CAPI). Osloven byl reprezentativní vzorek obecné populace ČR ve věku 15 a více let o celkovém rozsahu 978 rozhovorů.

Nejčastěji využívané značky čerpacích stanic představují ty, které disponují nejrozsáhlejší sítí – Benzina, OMV a Shell. Relativně vysokou návštěvnost v porovnání s počtem stanic v ČR mají čerpací sítě LukOil a TankONO, jejichž služby využilo v posledním čtvrt roce cca 10% návštěvníků čerpacích stanic. Naopak EuroOil, který disponuje třetí nejrozsáhlejší sítí, figuruje v celkové návštěvnosti na relativně vzdálenější pozici. Většina klientů čerpacích stanic navštěvuje různé čerpačky. „Věrnost“ jedné značce přiznává pouze třetina klientů čerpacích stanic.

Značky navštívené v posledních 3 měsících


Návštěvníky čerpacích stanic v ČR lze dle frekvence návštěv a využívání jednotlivých služeb rozdělit do následujících 5 skupin:

1. Heavy řidiči a uživatelé služeb
Patří sem lidé, kteří navštěvují čerpací stanice nejčastěji. Všechny služby čerpacích stanic, jako jsou tankování, nákup občerstvení, tisku, využití sociálního zařízení apod., využívají nadprůměrně.

2. Řidiči, co pravidelně řídí a věnují se péči o vlastní auto
Také tito lidé navštěvují čerpací stanice nadprůměrně. Kromě doplnění pohonných hmot se na čerpacích stanicích věnují údržbě svých aut, tj. kontrolují stav tlaku v pneumatikách, využívají myčku, vysavač apod.

3. Méně častí a lépe situovaní řidiči
Lidé z této skupiny navštěvují čerpací stanice průměrně. Na čerpacích stanicích tankují a využívají sociální zařízení.

4. Ti, kdo pouze tankují a řídí málo
Do této skupiny patří lidé, kteří k čerpacím stanicím jezdí pouze pro pohonné hmoty, ostatní služby nabízené na čerpacích stanicích prakticky nevyužívají.

5. Neřidiči a spolujezdci
Mezi zástupce této skupiny uživatelů čerpacích stanic patří především ženy, které na čerpacích stanicích nakupují občerstvení, potraviny nebo tisk.

Segmentace návštěvníků čerpacích stanic v ČR


Podrobnější výsledky je možné získat ve volně prodejné studii „Postoje zákazníků čerpacích stanic“.

Kromě segmentace klientů čerpacích stanic, věnuje i celkové úrovni vztahu zákazníků k využívané značce čerpací stanice. Podrobná analýza dává sledovaným značkám čerpacích stanic odpovědi na otázky:
  • Jak si čerpací stanice stojí z hlediska celkové úrovně vztahu svých zákazníků?

  • Jaké jsou silné a slabé stránky čerpací stanice z pohledu jejích zákazníků?

Pro další informace prosím kontaktujte:
Jana Bartelová
Head of Technologies
gsm: +420 731 403 634
bartelova@ppmfactum.cz