Účast v evropské porotě EACA EURO EFFIE 2003

04. 03. 2003
RNDr. Jan Herzmann, generální ředitel společnosti TNS Factum, byl Evropskou asociací komunikačních agentur (EACA) a českou Asociací komunikačních agentur (AKA) jmenován členem evropské poroty soutěže efektivnosti reklamních kampaní EACA EURO EFFIE 2003.