Úspěch ČSSD a KDU-ČSL v podzimních volbách se potvrzuje i v „parlamentním“ volebním modelu

05. 11. 2010
Pokud by se volby do poslanecké sněmovny konaly po komunálních a prvním kole senátních voleb, pozice ČSSD v parlamentu by byla výrazně silnější. Do sněmovny by se dostala také KDU-ČSL a současná vládní koalice by ji musela získat ke spolupráci, jinak by disponovala jen 99 křesly. O nejvíc křesel by přišly Věci veřejné.

Volební model, který Factum Invenio zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciálních voleb do PSP a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb.

Dotazování proběhlo ve dnech 22.10. – 27.10.2010 na reprezentativním vzorku 965 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se zúčastnilo 62,7 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast by tedy byla téměř stejná jako účast ve volbách do Sněmovny v květnu 2010 (62,6 % oprávněných voličů).

Podíl občanů, kteří se k žádné straně nepřiklánějí, oproti září mírně poklesl z 39,4 % na 36,5 % oprávněných voličů (12,8 % neví koho volit, 23,7 % by podle vlastního vyjádření k volbám nešlo).

Pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná, by se v daném období pravděpodobně podařilo překonat šesti politickým stranám. Již podruhé výzkum ukázal, že kromě pěti současných parlamentních stran by se do sněmovny dostali také zástupci KDÚ-ČSL. Z kandidujících stran, které by se do sněmovny nedostaly, si nejlépe stojí Strana zelených a Suverenita. Celkem 13,4 % hlasů odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí by „propadlo“.

Porovnání výsledků voleb a aktuálního volebního modelu z 5.11.2010 (v%)


Vnitřní kruh grafu představuje aktuální volební model a vnější skutečné výsledky voleb do PSP ČR z května 2010. Z porovnání je patrné významné posílení ČSSD (o 3,9 procentního bodu). Propad zaznamenaly zejména Věci veřejné, které by nyní získaly o 4,6 procentního bodu méně než v jarních volbách. V případě ODS, TOP 09 a KSČM jsou rozdíly pod hranicí statistické výběrové chyby. Statisticky nevýznamně narostla také podpora KDU-ČSL, volební model však v tomto případě signalizuje, že by pětiprocentní hranici pravděpodobně překročila. Z dalších aspirantů na poslanecká křesla mají k dosažení pětiprocentní hranice nyní nejblíže Zelení se ziskem 3,9 % a Suverenita s 3,1 %.

Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by ČSSD pravděpodobně získala 66 mandátů, měla by tedy o deset křesel více než v současnosti. Polepšila by si také TOP 09, společně se Starosty by nyní disponovali 43 mandáty, poměrně těsně za ODS se 47 poslanci. KSČM by si zachovala 26 mandátů. Nejdramatičtěji by se aktuální výsledek promítl u Věcí veřejných, které by disponovaly pouze 9 mandáty místo nynějších 24. KDÚ-ČSL získala 9 mandátů a byla by tak pomyslným jazýčkem na vahách při sestavování vlády.

Rozdělení mandátů (odhad k 5.11.2010)


(Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)

Text otázek

Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz