Uživatelé mobilních telefonů jsou ochotni připlatit za handsety i za služby třetí generace

09. 02. 2003
Příznivou zprávou pro operátory a poskytovatele telefonních služeb může být ten fakt, že většina uživatelů, kteří projevili o 3G zájem, je připravena za 3G handsety i za servis spojený se třetí generací mobilní komunikace zaplatit více peněz. Podle zprávy 3G 2003 společnosti TNS Telecoms, která provedla výzkum v 10 evropských zemích, projevilo o služby třetí generace zájem 42 % evropských uživatelů mobilních telefonů.

Polovina respondentů, kteří projevili o služby 3G zájem (21 % z celkového počtu mobilních uživatelů), připustila možnost, že by měsíčně zaplatila o 6 až 10 Euro více za některé ze služeb 3G, jako např. MMS, rychlé připojení k internetu nebo za možnost stahování a odesílání emailů. Se zprávou ukazující, že průměrná výše faktur uživatelů mobilních telefonů v Evropě je nyní 26 Euro (20 Euro za předplacený kredit a 37 Euro v případě paušálu), mají operátoři potencionál podstatně zvýšit svůj průměrný příjem na jednoho uživatele (ARPU).

Podobně ti, kteří projevili o 3G služby zájem, by byli ochotni zaplatit více za 3G handset než zaplatili za ten, který vlastní nyní. Ve všech zemích, ve kterých výzkum proběhl, by většina respondentů byla ochotna zaplatit až 330 Euro za 3G handset. Nicméně, tyto hodnoty jsou u jednotlivých států velice odlišné a souvisejí mimo jiné i s tím, zda jsou handsety dotované operátory, či nikoliv, zejména pak ve Francii, nebo ve Velké Británii.