V ČR sílí podpora mimoparlamentních stran a levice

18. 09. 2013
Česká veřejnost hledá nové cesty. Zesiluje podpora nových stran a stran, které nebyly v posledním volebním období v parlamentu. Pokud by se předčasné volby do PSP ČR konaly nyní, do parlamentu by se dostalo sedm stran; parlament by ovládla levice.

Volební model, který ppm factum research zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volebního modelu a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciálních voleb do PSP a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb.

Osobní dotazování proběhlo ve dnech 5. 9. 2013 – 15. 9. 2013 na reprezentativním vzorku 967 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem. Zadavatelem výzkumu je ppm factum research.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se na začátku září zúčastnilo pouhých 52,7 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast by tedy byla výrazně nižší než účast ve volbách do Sněmovny na konci května 2010 (62,6 % oprávněných voličů).

Pětiprocentní hranici, nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, by na začátku září pravděpodobně překročilo 7 politických stran. Do Poslanecké sněmovny by se „nově“ dostala KDU-ČSL, SPO Zemanovci a strana ANO 2011.

ČSSD si udržuje stabilně nejvyšší podporu, aktuálně by získala 26,2 %. Druhé místo by obsadila KSČM se ziskem 16,7 a stala by se druhou nejsilnější parlamentní stranou. Bývalé vládní strany zaznamenávají propad, zejména pak ODS, která by aktuálně získala pouhých 8 %. TOP 09 a Starostové by na tom byla lépe se ziskem 13, 8 %.

Do PSP ČR by se také dostalo hnutí ANO 2011, aktuálně se ziskem 10, 9 %, vysoká podpora této nově vzniklé strany je pravděpodobně dána výraznou mediální kampaní a také přelivem pravicových voličů od bývalých vládních stran (VV, ODS, ale i TOP 09). Do sněmovny by dále postoupili KDU-ČSL se ziskem 6,7 %. Je pravděpodobné, že by 5% hranici překročili i SPO Zemanovci s 5,1 %. Podpora SPO Zemanovců sílila počínaje listopadem 2012 v souvislosti s prezidentskou volbou. V posledních měsících se nicméně růst preferencí této strany zastavil, a to navzdory masivní kampani této strany.

V celkovém součtu by na začátku září dle současného volebního modelu „propadlo“ 12,6 % hlasů odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí. Z nich by s poměrně slušným ziskem skončila další nově vzniklá strana Úsvit přímé demokracie (2,5 %) a Strana Zelených (2,3 %). Ostatní strany by nepřekročily 2 % podpory voličů.

Vnitřní kruh grafu představuje aktuální volební model a vnější skutečné výsledky voleb do PSP ČR z května 2010. Levicové strany by svou podporu oproti posledním volbám zvýšily – ČSSD o 4,1 procentního bodu a KSČM dokonce o 5,4 procentního bodu, KDU-ČSL o 2,3 procentního bodu. SPOZ má v současné chvíli podporu srovnatelnou s výsledky voleb do PSP ČR v roce 2010. Bývalé vládní strany si pohoršily, zejména ODS by získala o 12,2 procentních bodů méně, TOP 09 by si pohoršila o 2,9 procentního bodu.

Porovnání volebního modelu k 19.9.2013 s výsledky voleb


Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by na začátku září ČSSD pravděpodobně získala 68 mandátů, KSČM 39 mandátů, SPOZ 7, KDU-ČSL 13 a ANO 2011 24 mandátů, TOP 09 společně se Starosty a nezávislými 32 mandátů, ODS 17 mandátů. Z výzkumu tedy vyplývá, že pokud by se spojily levicové strany, získaly by potřebnou většinu 114 mandátů. Sociálním demokratům se také nabízí možnost středo-pravicové koalice společně s SPO Zemanovci, KDU-ČSL a ANO 2011, dohromady by tato koalice v současné době získala 112 mandátů.

Rozdělení mandátů (odhad k 19.9.2013)


(Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)

Text otázekPro další informace prosím kontaktujte:

František Knobloch
gsm: +420 731 403 660
knobloch@ppmfactum.cz

František Bartoš
gsm: +420 731 403 653
bartos@ppmfactum.cz