V pestrobarevné Sněmovně by dominovala levice

29. 07. 2011
Podpora ODS klesla na 16,7 %. Levicová koalice by ve Sněmovně měla většinu. Místo Věcí veřejných by zaujali Zelení a KDU-ČSL. Roste podpora menších politických stran.

Volební model, který Factum Invenio zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciálních voleb do PSP a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb.

Dotazování proběhlo ve dnech 15. 7. – 20. 7. 2011 na reprezentativním vzorku 904 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se zúčastnilo 55,5 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast by tedy byla znatelně nižší než účast ve volbách do Sněmovny na konci května 2010 (62,6 % oprávněných voličů).

Pětiprocentní hranici, nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, by v daném období pravděpodobně překročilo 6 politických stran, tedy o jednu více, než ve volbách 2010. Elektoráty větších vládnoucích politických stran klesají. Výrazný pokles zaznamenává zejména ODS. Méně výrazný pokles zaznamenává ČSSD a TOP 09. Podpora KSČM a VV naopak v posledních dvou měsících mírně stoupla. Strana zelených zaznamenává vzestup a poprvé se tak dostává nad pětiprocentní hranici. KDU-ČSL se rovněž drží nad touto hranicí, kterou během posledních voleb nepřekonala. Oproti předchozím výsledkům stoupá podpora malých stran, jako jsou Pravý blok, Strana svobodných občanů a jiné. Žádná z nich by ovšem stále nepřekročila hranici 2,0 %. Celkem by ve volbách „propadlo“ 12,5 % hlasů, odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí.

Vnitřní kruh grafu představuje aktuální volební model a vnější skutečné výsledky voleb do PSP ČR z května 2010. Z porovnání aktuálního volebního modelu se skutečnými výsledky voleb je patrné, že pozice vládní koalice je výrazně oslabena. Největší podíl na tom mají Věci veřejné, které by proti volbám 2010 ztratily 7,2 procentního bodu. ODS by oproti roku 2010 ztratila 3,5 procentního bodu a TOP 09 2 body. Podpora parlamentní opozice naopak narostla o plných 12 procentních bodů. ČSSD k tomu přispěla nárůstem o 7,0 procentních bodů, KSČM o 5,0 procentních bodů.

Porovnání volebního modelu k 28.7.2011 s výsledky voleb


Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by ČSSD pravděpodobně získala 73 mandátů, ODS i KSČM 39 mandátů, TOP 09 společně se Starosty a nezávislými 33 mandátů, KDU-ČSL 9 a Strana zelených 7 mandátů. Z výzkumu tedy vyplývá, že pokud by se volby do PSP ČR konaly v červenci 2011, současná vládní koalice by vzniknout nemohla. Pravicové strany ODS a TOP 09 by dohromady získaly pouze 72 mandátů, a polovinu by nepřekročily ani utvořením koalice s KDU-ČSL a Stranou zelených. Ta by měla pouze 88 mandátů. Naopak pokud by se levicové strany dohodly na spolupráci, ČSSD a KSČM by se 112 mandáty nadpoloviční většinu získaly.

(Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)

Rozdělení mandátů (odhad k 28.7.2011)


Text otázek
Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz