V poslanecké sněmovně by zasedly jen 4 strany

13. 02. 2012
Spolehlivě nad pětiprocentní hranicí se drží jen 4 strany: ČSSD, ODS, TOP 09, a KSČM. Další skupina je poměrně těsně pod touto hranicí: SPOZ, KDU-ČSL, SZ a Suverenita.

ČSSD by mohla vytvořit většinovou koalici se kteroukoli ze zbývajících parlamentních stran.

Volební model, který Factum Invenio zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciálních voleb do PSP a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb.

Dotazování proběhlo ve dnech 27. 1. 2012 - 7. 2. 2012 na reprezentativním vzorku 963 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se zúčastnilo 57,9 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast by tedy byla citelně nižší než účast ve volbách do Sněmovny na konci května 2010 (62,6 % oprávněných voličů).

Pětiprocentní hranici, nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, by v tomto období pravděpodobně překročily pouze 4 politické strany. V posledních volbách v roce 2010 jich bylo 5. Na rozdíl od posledních voleb by se do poslanecké sněmovny nedostala strana Věci Veřejné (ta má dlouhodobě malou podporu, získala by pouze 2,2 %).

Výsledky přisuzované volebním modelem KDU-ČSL a Straně zelených dlouhodobě oscilují kolem hranice pěti procent, v současné době je odhad jejich zisku pod touto hranicí. KDU-ČSL by získala 4,3 % a SZ 4,1 % - rozdíl od klíčové hranice 5,0 % je v tomto případě hluboko pod hranicí statistické výběrové chyby, která činí přibližně
+/- 2 procenta.


Strana práv občanů Zemanovci a Suverenita v tomto období dosahují podpory obdobné jako v posledních volbách v roce 2010, získaly by 4,4 % resp. 3,2 %.
Celkem by „propadlo“ 25,3 % hlasů, odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí, což by byl historicky největší podíl.


Porovnání volebního modelu k 13.2.2012 s výsledky voleb (v %)


Vnitřní kruh grafu představuje aktuální volební model a vnější skutečné výsledky voleb do PSP ČR z května 2010. Obě strany současné parlamentní opozice mají dlouhodobě vyšší podporu než v posledních volbách, v aktuálním volebním modelu dohromady o 7 procentních bodů (ČSSD nárůst o 3,4 a KSČM o 3,6 procentního bodů).
Proti posledním volbám by výrazně – o 8,7 procentního bodu – ztratila strana Věcí Veřejné. Obě větší vládní strany by měly obdobnou podporu, jako v posledních volbách.
Rozdělení mandátů (odhad k 13. 2. 2012)


Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by ČSSD pravděpodobně získala 73 mandátů, ODS 49 mandátů, KSČM 38 mandátů, TOP 09 společně se Starosty a nezávislými 40 mandátů. Z výzkumu tedy vyplývá, že pokud by se volby do PSP ČR konaly na začátku února 2012, současná vládní koalice by potřebnou podporu nezískala. Pravicové strany ODS a TOP 09 by dohromady získaly pouze 89 mandátů. ČSSD by si mohla vybrat kteréhokoli partnera pro většinovou koalici, levicová s KSČM by představovala 111 mandátů, koalice s TOP 09 dokonce 113 mandátů.

(Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)

Text otázek
Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz