V přímé volbě poslanců vidí lidé hlavně přednosti

17. 09. 2012
Podle drtivé většiny občanů jdou věci v České republice špatným směrem. Od přímé volby poslanců v podobě nějakého většinového volebního systému lidé očekávají především pozitiva, a to jak ve vztazích mezi poslanci a voliči, tak ve vztazích mezi poslanci a politickými stranami i zákulisím politiky.

Otázky byly zařazeny do pravidelného šetření Factum Omnibus, které probíhalo ve dnech 9. 8. 2012 - 21. 8. 2012 na reprezentativním vzorku 965 občanů ČR ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem. Výzkum se nezabýval otázkou, jakou formu by případná přímá volba poslanců měla nebo mohla mít.

Podle aktuálního výzkumu si jen 12 % občanů myslí, že věci jdou v současné době v České republice správným směrem. Více než tři čtvrtiny veřejnosti (77 %) jsou přesvědčeny, že věci jsou špatným směrem, 11 % neví nebo na otázku neodpovědělo.

Většina občanů očekává, že přímá volba poslanců v podobě nějakého většinového volebního systému by přinesla řadu pozitiv:
  • přiměl by poslance udržovat kontakt s jejich voliči (54 %),
  • přinutil by strany nominovat kvalitní osobnosti (53 %),
  • umožnil by, aby každý poslanec zastupoval svůj volební obvod (53 %)
  • posílil by odpovědnost poslanců (52 %).


Další dvě pozitiva sice očekává méně než polovina veřejnosti, ale v obou případech pozitivní očekávání převažuje nad opačným názorem: zmenšil by závislost poslanců na zákulisních vlivech a jejich náchylnost ke korupci (42 %) a snížil by závislost poslanců na stranických sekretariátech (41 %). Do první pětky očekávaných důsledků většinového volebního systému se nedostalo žádné negativum. Jediným možným negativním důsledkem v první sedmičce je riziko fragmentace parlamentu. Nejde ovšem o názor většinový (42 %).

Nejčastěji očekávané důsledky změny volebního systému


Nezanedbatelná část veřejnosti je ochotná se pro podporu tzv. přímé volby poslanců osobně angažovat. Petici za zavedení většinového systému by hypoteticky mohly podepsat až 3 milióny občanů, přes 1 milión lidí deklaruje ochotu podílet se na sběru podpisů pod takovou petici. Řádově 2 milióny lidí by se v soukromí mohly zapojit do osobních a internetových debat na dané téma (24 % populace). Umístit někam samolepku by mohlo také přes milión lidí (14 %), a přispět drobným finančním darem pak až 650.000 občanů (8 % populace). Zkušenosti však ukazují, že skutečná aktivita by byla nižší než deklarovaná, výše uvedené hodnoty je proto třeba brát s určitou rezervou.

Aktivní podpora přímé volby poslanců


Častěji by se aktivně podpory změny VS účastnili lidé s vysokoškolským vzděláním a vyššími příjmy. Není žádný podstatný rozdíl v deklarované aktivitě příznivců různých politických stran.

Text otázek
Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Managing partner
gsm: +420 731 403 699
herzmann@ppmfactum.cz