Vánoce 2008

28. 01. 2009
Studie Vánoce 08 mapuje nákupní chování české populace o Vánocích. Patří do série pravidelně publikovaných studií Factum Invenio zaměřených na spotřebitele.

Zvolený design výzkumu dovolil nejen zmapovat zamýšlené spotřebitelské chování v předvánočním období, ale umožnil, díky druhé vlně dotazování, tuto rovinu doplnit o důležitý rozměr skutečného spotřebitelského chování. Naše studie tak ve zkoumaných tématech konfrontuje předvánoční deklarace s povánoční realitou, a tím významně prohlubuje znalosti o spotřebitelském chování.

Zpráva se zabývá následujícími otázkami:
- Finanční prostředky vynaložené na vánoční dárky
- Nakupované vánoční dárky
- Způsob financování vánočních dárků
- Omezení výdajů na vánoční a novoroční svátky v důsledku obav z dopadu finanční krize
- Využití povánočních a novoročních slev
- Odložené nákupy z hlediska druhů zboží a množství prostředků vydaných v povánočních a novoročních akcích