Vánoční zvyky a tradice

04. 12. 2003
Smaženého kapra při štědrovečerní večeři si dopřeje většina (88 %) Čechů. Podíl osob, které toto tradiční jídlo plánují pojíst, se oproti roku 2001 mírně o 5% zvýšil (2001 – 83%).

Druhým nejvíce provozovaným zvykem je zpívání a poslouchání koled, dodržují ho téměř tři čtvrtiny respondentů (72 %). Koledy zpívají významně častěji ženy (77 %) než muži (66,7%).

Lidový zvyk řezání větvičky z třešně 4. prosince na svátek Barbory tzv. barborky dodržuje 58,8 %. Významně častěji tento zvyk dodržují ženy (64,6%), ale i polovina mužů (52,5 %).

Štědrovečerní krájení jablíček se koná u poloviny respondentů. Významně častěji ho dodržují ženy (58,1%) než muži (44,2 %). Z hlediska věku, vzdělání, rodinného stavu, příjmu se neobjevily významnější diference.

Na jesličky se chodí dívat dvě třetiny respondentů (43 %), častěji jsou to ženy (48,9 %) než muži (36,7%), starší lidé, osoby s vyšším vzděláním. Jesličky více vyhledávají sezdané (46,8 %) osoby žijící ve vícepočetných domácnostech s dětmi.

Živý stromeček budou mít významně častěji mladí lidé mezi 18. až 44. rokem, vzdělanější lidé, lidé, kteří jsou sezdaní nebo svobodní, a domácnosti, kde žijí děti. Ukazuje se, že s rostoucím počtem dětí roste i podíl domácností, které budou volit živý stromeček (3 a více dětí - 62,9 %).
Umělý stromeček budou mít významně častěji naopak starší lidé nad 60 let, lidé s nižším dosaženým stupněm vzdělání a lidé rozvedení a ovdovělí.