Vědecká centra představila EU postoje veřejnosti k odpadům

13. 11. 2013

PRAHA, ČR; BRUSEL, BELGIE – Evropští občané historicky poprvé přímo ovlivňují program výzkumu Evropské unie prostřednictvím průkopnické série konzultací s občany, financované Evropskou komisí, která se konala ve vědeckých centrech a muzeích ve 27 členských zemích EU.

“The Views, Opinions and Ideas of Citizens in Europe on Science” (VOICES), projekt financovaný Evropskou unií, probíhal po dobu jednoho roku po celé Evropě. Jednotlivé diskuse spojily názory 1000 evropských občanů za účelem prozkoumání konceptu “Odpady jako zdroj”. Výsledky diskusí budou použity Evropskou komisí k určení priorit evropského výzkumu věnujícímu se nakládání s městským odpadem.

Evropští občané, podle výsledků VOICES skupinových diskusí, považují za prioritu používání stoprocentně recyklovatelných nebo biologicky rozložitelných obalů a tvorbu nových technologií, které umožní jednodušší recyklaci v domácnostech a efektivnější spalování odpadu pro výrobu energie. Občané také přicházejí s inovativními myšlenkami, jako například “inteligentní odpadkové koše” na recyklaci, a navrhují nové směry pro Evropský výzkum ohledně nakládání s odpady.

“Evropská komise stále hledá nové způsoby, jak Evropu přiblížit jejím občanům, a snaží se, aby výsledky výzkumu a inovací lépe naplňovaly potřeby a očekávání společnosti.” uvádí Gilles Laroche, vedoucí oddělení “Etika a pohlaví” Generálního ředitelství výzkumu a inovací Evropské komise. “Vědecká centra a muzea představují jedinečný způsob propojení výzkumníků a politiků s širokou veřejností. Pilotní iniciativa VOICES ukázala evropským občanům jedinečnou a bezprecedentní možnost přispět k definování výzkumných priorit v horizontu roku 2020.”

V České republice se na výzkumu podílela i společnost ppm factum research. Z výsledků zdejšího šetření vyplývá, že téměř všichni čeští občané do nějaké míry recyklují domácí odpad, ovšem jejich povědomí o tom, co se s recyklovaným odpadem děje dál, je značně omezené. Češi si dále často stěžují na přebytek obalových materiálů, které není možné znovu použít nebo recyklovat. Za nejčastější bariéru recyklování je zde považován nedostatek kontejnerů na tříděný odpad a přeplněnost těchto kontejnerů.

Nakládání s komunálním odpadem v EU vs. ČRPro další informace prosím kontaktujte:
Barbora Úlehlová
ulehlova@ppmfactum.cz
+420 731 403 667