Velikonoce 2004

07. 04. 2004
Velikonoce jsou nejčastěji chápány jako „svátky jara“, s tímto názorem se ztotožňuje téměř 95 % dotázaných. Pro velkou většinu lidí tyto svátky znamenají setkání s přáteli, s rodinou a příbuznými (cca 85 %). Lidé dále kladně hodnotí fakt, že Velikonoce pro ně představují možnost odpočinku a uvolnění (79 %), tyto odpovědi se hlavně objevily ve větších městech.

V roce 1998 byly respondentům položeny obdobné otázky týkající se vnímaní a významu Velikonoc. V roce 2004 došlo k nejvýraznějšímu nárůstu o 24 % u tvrzení - Velikonoce jsou náboženským svátkem. Další významný nárůst zaznamenaly výroky: Setkání s přáteli a možnost přiblížit se lidem (obojí o 14 %).

Velká většina lidí (86 %) bude mít doma nějakou výzdobu připomínající Velikonoce.
Barvení a zdobení velikonočních vajíček, kraslic patří k nejoblíbenějším a nejrozšířenějším velikonočním zvykům, a to hlavně na venkově. Této činnosti se bude věnovat 70 % dotázaných, především žen (82 %), ale i polovina mužů uvádí tento zvyk. Z regionů je nejvíce zastoupeno Olomoucko a Vysočina.

Nejvyšší výdaje jsou očekávány v oblasti potravin a nápojů, průměrná cena je 867 Kč. V ostatních kategoriích (dárky pro koledníky a další výdaje spojené s Velikonocemi) jsou výdaje podstatně nižší.

Velikonoce bude většina Čechů trávit doma, a to buď s rodinou a příbuznými, nebo pouze s nejbližší rodinou, případně sám. Placené pobyty, ať již v ČR nebo v zahraničí se v době Velikonoc netěší velké oblibě, takto tráví Velikonoce pouze necelé jedno procento dotázaných respondentů.