Veřejné stravování 2009

24. 09. 2009
Okruhy dotazování:

- Využívání služeb veřejného stravování u populace ČR
- Důležitost atributů veřejného stravování
- Spokojenost s atributy veřejného stravování
- Nejčastěji navštěvovaný typ zařízení veřejného stravování a spokojenost s ním
- Platby stravenkami ve veřejných stravovacích zařízeních

Dotazování proběhlo v dubnu 2009 metodou řízených osobních rozhovorů na reprezentativním vzorku populace, který tvořilo 1 040 obyvatel České republiky starších 15 let.

Výstupem je volně prodejná zpráva včetně tabulkové přílohy v českém jazyce.