Veřejné stravování 2009

01. 06. 2009
Společnost Factum Invenio se dlouhodobě zabývá výzkumy v oblasti gastronomie a zaměstnaneckých benefitů. Dotazování týkající se veřejného stravování 2009 proběhlo v rámci pravidelného šetření Factum Omnibus ve dnech 24.4. – 29.4. 2009 na reprezentativním vzorku 1 040 občanů ČR ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem.


Frekvence využívání služeb veřejného stravování

Více než polovina lidí využívajících služeb veřejného stravování se tímto způsobem stravuje téměř denně, třetina lidí několikrát za týden. Jen tři procenta lidí, kteří využívají služeb veřejného stravování tak činí s menší frekvencí než jednou týdně.

Jak často využíváte služeb veřejného stravování?


Nejčastěji navštěvovaný typ provozovny veřejného stravování
Z výzkumu vyplývá, že lidé, kteří využívají služeb veřejného stravování navštěvují nejčastěji závodní jídelny (celkově 44 %), přičemž ve čtvrtině případů jsou to jídelny provozované zaměstnavatelem. Menzy a školní jídelny využívají ke svému stravování tři osoby z deseti, necelá pětina strávníků využívá veřejné jídelny (většinou se jedná o veřejně přístupné jídelny se samoobslužným provozem) a pět procent lidí se stravuje v restauracích rychlého občerstvení (Fast Food – kamenné obchody nebo stánky).

Typ nejčastěji navštěvovaného zařízení veřejného stravování

Další informace z výzkumu jsou k dispozici ve formě volně prodejné zprávy. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.