Veřejnost a elektrická energie

26. 02. 2008
Cílovou skupinou je reprezentativní vzorek 1006 občanů České republiky ve věku od 18 let, získaný kvótním výběrem.

Výsledky výzkumu jsou tříděny podle jednotlivých otázek a také podle sociodemografických ukazatelů (pohlaví, věk, vzdělání, velikost bydliště, hrubý měsíční příjem domácnosti a region).

Výstupem je volně prodejná zpráva zaměřená zejména na tato témata:
- názory obyvatel ČR na některé otázky fungování českého trhu s elektrickou energií,
- názory na faktory ovlivňující cenu elektrické energie,
- vnímání konkurence na tomto trhu.