Veřejnost a elektřina

06. 12. 2010
Jak vnímají lidé situaci na trhu s elektrickou energií, jak se staví k růstu cen, jaké povědomí mají o spotřebě energie ve vlastní domácnosti a co by je případně přimělo k tomu dodavatele elektrické energie změnit?

Odpovědi na tyto a mnohé další otázky přináší výzkum agentury Factum Invenio s názvem Veřejnost a elektřina 2010.

Převážná část české populace nemá dostatečné informace o nabídkách konkurenčních dodavatelů elektrické energie. Zároveň se oproti loňskému roku mírně zvýšil podíl Čechů, kteří si informace o konkurenčních nabídkách vyhledávají sami, a to především za pomoci internetu.

Přestože cena elektrické energie připadá nepřiměřená drtivé většině obyvatel ČR, spotřebu elektřiny omezují zatím jen asi dvě pětiny z nich (41 %), a to zejména starší lidé a domácnosti s nižšími příjmy.


Reakce na rostoucí ceny elektrické energie


Přechod na jiný typ energie jakožto východisko pro snížení spotřeby elektřiny má v populaci zatím málo příznivců. Většina těchto osob navíc ještě nemá představu, o jaký typ energie by se mělo jednat. Využívání solární energie zvažuje pouze 28 % z těch, kdo uvažují o přechodu na jiný typ energie. Přechod na tento typ energie výrazně častěji zvažují osoby ve věku 30–44 let a obyvatelé malých obcí.

Navzdory negativnímu vnímání cen je celková spokojenost s elektrickou energií vysoká, velmi spokojení odběratelé ale stále tvoří menšinu. Odběratelé elektrické energie jsou celkově o něco spokojenější s kvalitou dodávek elektrické energie než s jejím dodavatelem.

Oproti minulému roku výrazně přibylo osob, které byly nedávno osloveny s nabídkou změnit dodavatele elektrické energie (25 %). Nejčastěji oslovovanou skupinu představují obyvatelé malých obcí.


Oslovení konkurenční nabídkou


Factum Invenio již několik let realizuje výzkumy mapující názory české veřejnosti na otázky týkající se trhu s elektrickou energií. V současnosti je k dispozici volně prodejná studie Veřejnost a elektřina 2010, jejíž součástí je:

- Znalost spotřeby elektrické energie v domácnosti
- Zdroje využívané pro vytápění
- Spokojenost s dodávkami a dodavatelem elektrické energie
- Názory na cenu elektrické energie a reakce na rostoucí ceny elektřiny
- Hodnocení konkurence na trhu s elektrickou energií
- Konkurenční nabídky dodavatelů elektrické energie a potenciální změna dodavatele
- Společný dodavatel elektrické energie a plynu


Výzkum byl realizován metodou osobního dotazování na reprezentativním vzorku obecné populace ČR starší 15 let. Sběr dat se uskutečnil v průběhu srpna 2010 v rámci omnibusového šetření Factum Invenio. Pro získání vzorku o rozsahu 997 osob byla použita metoda kvótního výběru.

Pro další informace prosím kontaktujte:
Silvie Šírová
Tel.: +420 233 111 000
Fax: +420 233 111 002
e-mail: sirova@ppmfactum.cz