Veřejnost a elektřina

29. 11. 2011
Jak lidé posuzují aktuální situaci na trhu s elektrickou energií, jak se staví k růstu cen a co pro ně znamená? V jakém stavu je jejich vlastní povědomí o spotřebě energie ve vlastní domácnosti a co by pro ně mohl být ten pravý impuls k tomu, aby dodavatele elektrické energie dokázali změnit?

Pro tyto odpovědi a mnohé další si můžeme sáhnout do výzkumu agentury Factum Invenio s názvem Veřejnost a elektřina 2011.

Česká populace začíná být daleko lépe informovaná o nabídkách konkurenčních dodavatelů elektrické energie. Češi, začínají být sebevědomější a jsou o sobě stále více přesvědčeni, že změnu dodavatele by dokázali zrealizovat sami bez cizí asistence. Otázkou zůstává, co vlastně by nám změna mohla nabídnout. Je mezi dodavateli elektrické energie opravdu nějaký rozdíl? Nebo při zvážení všech informací zjistíme, že naše snaha byla zbytečná?

Cena elektrické energie je už tradičně tím nejsilnějším důvodem pro nespokojenost. V tomto ohledu asi nemůžeme očekávat, že se do budoucna něco změní. Nicméně cenu akceptujeme a postupné nekončící zdražování bereme jako součást života. Cesty, jak vydávat stále méně ze svých peněženek za elektřinu volíme v zásadě dvě. Učíme sami sebe zbytečně neplýtvat, což je dobře. Přesto si hodně z nás myslí, že se pod tlakem ceny musí ve své spotřebě elektřiny omezovat.

Právě pocitem „omezování se“ trpí zejména starší lidé a domácnosti s nižšími příjmy. Narůstá i skupina lidí, kteří se pokouší hledat možnosti vytápění i mezi jinými než tradičně využívanými zdroji. Svoje místo mezi zdroji vytápění si s čím dál větší oblibou buduje solární energie.

Nemůžeme pominout, že „boom“ solární energie, kterou si domácnosti dokážou vyrábět samy, nastartoval nový směr v uvažování odběratelů elektrické energie. A to ve smyslu, že jim nabízí možnost regulovat míru své závislosti na globálních sítích.

Uvažované zdroje energie


Společnost Factum Invenio se již několik let věnuje výzkumům, které si kladou za cíl mapovat názory české populace na otázky související s trhem elektrickou energií. Aktuálně je k dispozici dispozici volně prodejná studie Veřejnost a elektřina 2011, jejíž součástí je:
  • Znalost spotřeby elektrické energie v domácnosti
  • Zdroje využívané pro vytápění
  • Spokojenost s dodávkami a dodavatelem elektrické energie
  • Názory na cenu elektrické energie a reakce na rostoucí ceny elektřiny
  • Hodnocení konkurence na trhu s elektrickou energií
  • Konkurenční nabídky dodavatelů elektrické energie a potenciální změna dodavatele
  • Společný dodavatel elektrické energie a plynu


Výzkum byl realizován metodou osobního dotazování na reprezentativním vzorku obecné populace ČR starší 15 let. Sběr dat se uskutečnil v průběhu září 2011 v rámci omnibusového šetření Factum Invenio . Pro získání vzorku o rozsahu 1.065 osob byla použita metoda kvótního výběru.Pro další informace prosím kontaktujte:
Alena Kaliničová
Tel.: +420 233 111 000
Fax: +420 233 111 002
GSM: +420 731 403 665
e-mail: kalinicova@ppmfactum.cz