Veřejnost a elektřina 2011

28. 11. 2011

Společnost Factum Invenio se již několik let věnuje výzkumům, které si kladou za cíl mapovat názory české populace na otázky související s trhem elektrickou energií. Aktuálně je k dispozici volně prodejná studie Veřejnost a elektřina 2011, jejíž součástí je:

  • Znalost spotřeby elektrické energie v domácnosti
  • Zdroje využívané pro vytápění
  • Spokojenost s dodávkami a dodavatelem elektrické energie
  • Názory na cenu elektrické energie a reakce na rostoucí ceny elektřiny
  • Hodnocení konkurence na trhu s elektrickou energií
  • Konkurenční nabídky dodavatelů elektrické energie a potenciální změna dodavatele
  • Společný dodavatel elektrické energie a plynuVýzkum byl realizován metodou osobního dotazování na reprezentativním vzorku obecné populace ČR starší 15 let. Sběr dat se uskutečnil v průběhu září 2011 v rámci omnibusového šetření Factum Invenio. Pro získání vzorku o rozsahu 1.065 osob byla použita metoda kvótního výběru.