Veřejnost a elektřina 2012

15. 12. 2012
Jak vnímá česká veřejnost trh s elektrickou energií? Který poskytovatel elektřiny má nejspokojenější zákazníky a kteří zákazníci se naopak nejčastěji rozhlížejí po konkurenčních nabídkách? Jaká část populace byla oslovena nabídkou na změnu dodavatele? O jakého dodavatele a o jakou formu oslovení šlo? Co by motivovalo domácnosti ke změně stávající situace?

Odpověď na tyto a mnohé další otázky přináší výzkum s názvem Veřejnost a elektřina 2012, který realizovala agentura ppm factum research v říjnu tohoto roku. Nově se výzkum zaměřuje na oblast dodavatelů elektrické energie a na zmapování odběrných míst podle způsobu využití elektrické energie. Tyto nové oblasti přináší další pohled na celou problematiku elektrické energie a jejího využívání. Opakovaná realizace výzkumu umožňuje mimo jiné sledovat i vývojové trendy ve vybraných oblastech.

Většina české populace si myslí, že zná spotřebu elektrické energie ve své domácnosti v korunách, uvádí to celkem cca 60 % osob. Znalost spotřeby elektřiny v měrných jednotkách není zdaleka tak obvyklá, týká se méně než jedné pětiny obyvatel.

graf1: Otázka: Znáte aspoň přibližně průměrnou měsíční spotřebu elektrické energie ve Vaší domácnosti, a to buď v měrných jednotkách, nebo v korunách?

Znalost spotřeby elektrické energie


Sledování spotřeby elektrické energie je typickou záležitostí spíše pro muže a seniory. Je také logicky vyšší ve skupině osob, které elektřinu používají nejen k vaření, ale také k vytápění svého domu či bytu.

Téměř 3 z 10 obyvatel ČR připouští v budoucnu změnu dodavatele elektrické energie. Domácnosti, které poskytovatele elektřiny již změnily, se však v populaci zatím vyskytují pouze zřídka (3 %). Mezi zákazníky představuje největší bariéru pro změnu dodavatele nedůvěra, že by jim změna nic nepřinesla. Dalšími důvody odmítání jsou spokojenost se současnou situací, nebo skutečnost, že rozhodování je v rukou někoho jiného.

graf2: Otázka: Uvažoval(a) byste o změně dodavatele energie pro Vaši domácnost při zajímavé cenové nabídce?

Postoj ke změně dodavatele


Otevřenost vůči změně dodavatele či její odmítání se liší v závislosti na stávajícím dodavateli elektřiny v domácnosti, velikosti místa bydliště a věku.

Míra využívání společného dodavatele elektřiny a plynu v čase roste. Zastoupení těch, kteří mají o využívání společného dodavatele do budoucna zájem, se v relevantní skupině populace příliš nemění. Více zájemců o společný odběr obou utilit od jednoho dodavatele se nachází mezi obyvateli hlavního města.

Výzkum Veřejnost a elektřina 2012 byl realizován metodou osobních rozhovorů s podporou počítače (CAPI) v rámci pravidelného omnibusového šetření společnosti ppm factum. Dotazování bylo provedeno na reprezentativním vzorku obecné populace ČR ve věku 15 a více let. Vzorek o celkové velikosti 1.005 osob byl získán metodou kvótního výběru, sběr dat se uskutečnil v průběhu října 2012.

Společnost ppm factum research dlouhodobě realizuje výzkumy týkající se oblasti utilit a jejího vnímání českou veřejností. V minulých letech jsme uskutečnili řadu výzkumů orientovaných na plynárenství, obnovitelné zdroje, či právě elektrickou energii. Výsledky těchto šetření analyzujeme a zpracováváme mimo jiné i do podoby volně prodejných studií či tiskových zpráv.

Aktuálně jsou k dispozici volně prodejné studie Veřejnost a elektřina 2012 a Veřejnost a plyn 2012. Studie Veřejnost a elektřina 2012 zahrnuje témata:
 • Zdroje energie využívané pro vytápění
 • Společný dodavatel elektřiny a plynu
 • Struktura odběrných míst elektrické energie
 • Dodavatelé elektrické energie v domácnostech
 • Účely využívání elektrické energie v domácnostech
 • Spokojenost s kvalitou dodávek a s dodavatelem elektrické energie a
 • Znalost spotřeby elektrické energie
 • Vnímání ceny elektřiny a reakce na rostoucí ceny
 • Potenciální změna dodavatele a její motivátory
 • Informovanost o konkurenčních nabídkách
 • Oslovení nabídkou konkurenčních dodavatelů
Pro více informací kontaktujte:
Jana Bartelová
Head of Technologies
tel: +420 731 403 634
email: bartelova@ppmfactum.cz