Veřejnost a elektřina 2013

13. 01. 2014
Jak jsou Češi spokojeni se svými dodavateli elektrické energie, s kvalitou dodávek či cenami? Kolik odběratelů elektřiny zvažuje změnu dodavatele? Jak dalece jsou jednotliví dodavatelé aktivní v oslovování potenciálních i vlastních zákazníků nabídkami? Jaká je v České republice úroveň využívání společného dodavatele pro odběr elektřiny a plynu?

Podobně jako v minulých letech uskutečnila společnost ppm factum research výzkum, který mapuje, jak česká veřejnost vidí trh s elektrickou energií, a přináší tak odpovědi na výše uvedené a mnohé další otázky. Výstupem šetření je volně prodejná studie.

Opakovaná realizace a robustní vzorek umožňují mimo jiné sledovat dlouhodobé trendy ve vybraných oblastech a detailně porovnávat názory jednotlivých podskupin, jako jsou např. zákazníci jednotlivých dodavatelů, věkové kategorie, příjem domácnosti, region apod.

Cena elektrické energie je trnem v oku většiny z nás – za přiměřenou ji považuje pouze 13 % obyvatel. Téměř polovina populace vnímá cenu elektřiny jako příliš vysokou, pro ostatní je pak vyšší, než by měla být.

Cena elektřiny častěji „nevadí“ lidem mladším 30 let, kteří však výrazně častěji svou spotřebu elektřiny neznají. Přirozeným jevem je skutečnost, že vnímání ceny elektrické energie jako přiměřené roste s příjmem domácnosti.

Hodnocení ceny elektrické energie


Více než třetina obyvatel nemá žádnou představu o spotřebě elektrické energie ve své domácnosti. Odběratelé elektřiny si svou spotřebu nejčastěji pamatují ve výši částky, kterou hradí dodavatelům (v Kč).

Znalost spotřeby elektrické energie


Převážná většina obyvatel odebírá elektrickou energii pouze v jednom odběrném místě, nejčastěji ve vlastních bytech či jednogeneračních rodinných domech. Odběr elektřiny na více než 1 odběrném místě se týká pouze necelé desetiny populace, a to zejména obyvatel velkých měst. Tato další odběrná místa tvoří převážně tzv. sekundární bydlení (chaty a chalupy).

Struktura odběrných míst elektrické energie


Spokojenost zákazníků s kvalitou dodávek elektřiny je velmi vysoká. Celkově je s kvalitou dodávek spokojeno téměř 9 z 10 zákazníků. Třetina zákazníků se cítí dokonce velmi spokojena. Zákazníci jednotlivých dodavatelů se mezi sebou z hlediska spokojenosti liší. Nejvyšší spokojenost s dodávkami byla zjištěna mezi zákazníky PRE.

Celková spokojenost s dodávkami el. energie
Zaujaly Vás tyto informace a chtěli byste se dozvědět více?
Neváhejte nás kontaktovat:

Jana Bartelová
Head of Technologies
Mobil: +420 731 403 634
Tel.: +420 233 111 013
Fax: +420 233 111 002
email: bartelova@ppmfactum.cz