Veřejnost a plyn 2011

12. 12. 2011
Výsledky studie, kterou v uplynulých týdnech realizovala společnost Factum Invenio ukazují, že zemní plyn je spolu s ústředním topením nejfrekventovanějším zdrojem vytápění českých domácností. Řada obyvatel, kteří vytápění plynem využívají, nemá přehled o spotřebě plynu ve vlastní domácnosti.

Skupinu, která je z hlediska znalosti spotřeby plynu nejvíce fundovaná, tvoří převážně muži. Naproti tomu lidé do 30 let se o spotřebu plynu ve své domácnosti zajímají nejméně. Téměř polovina lidí zná spotřebu plynu zase pouze v korunách (Graf 1).

Znalost měsíční spotřeby plynu v domácnosti


Navzdory rozšířenosti zemního plynu vnímá drtivá většina lidí jeho současné ceny jako nepřiměřené. Jen relativně malá část osob (21 %) by však kvůli nespokojenosti s cenami plynu volila přechod na jiný zdroj energie a ještě méně z nich tento krok již skutečně učinilo (9 %), (Graf 2). O přechodu na jiný typ energie významně častěji přemýšlí obyvatelé Čech a Prahy.

Přechod na jiný typ energie jako reakce na růst cen plynu


Informovanost populace v oblasti konkurenčních nabídek dodavatelů plynu roste, zvyšuje se zejména podíl těch, kteří si informace o nabídkách konkurence vyhledávají sami. I tak jsou však lidé uvažující o změně dodavatele zemního plynu stále v menšině. Loajální zákazníky, tj. osoby neuvažující o změně, představují zejména lidé se základním vzděláním a domácnosti s nízkými příjmy.

Tyto a mnohé další informace přináší studie agentury Factum Invenio s názvem Veřejnost a plyn 2011 vycházející z dat získaných v říjnu 2011.

Výzkum byl realizován v rámci pravidelného omnibusového šetření Factum Invenio. Sběr dat se uskutečnil formou osobního dotazování s podporou počítače (CAPI) na reprezentativním vzorku obecné populace ČR o velikosti 977 respondentů. Vzorek byl získán metodou kvótního výběru.Pro další informace prosím kontaktujte:
Hana Karbulová
Tel.: +420 233 111 013
Fax: +420 233 111 002
e-mail: karbulova@ppmfactum.cz