Veřejnost a plyn 2011

12. 12. 2011

Společnost Factum Invenio se dlouhodobě zabývá výzkumem trhu v oblasti utilit. Zjišťujeme názory veřejnosti, či vybraných cílových skupin na otázky související s touto problematikou, věnujeme se výzkumům zákaznické spokojenosti se službami v oblasti utilit apod.

Společnost Factum Invenio se dlouhodobě zabývá výzkumem trhu v oblasti utilit. Zjišťujeme názory veřejnosti, či vybraných cílových skupin na otázky související s touto problematikou, věnujeme se výzkumům zákaznické spokojenosti se službami v oblasti utilit apod.

Aktuálně jsme pro Vás připravili volně prodejnou studii, která se zabývá vnímání trhu se zemním plynem z pohledu české veřejnosti. Studie přináší odpovědi především na následující otázky:

  • Jaká je znalost spotřeby plynu v domácnosti?
  • Jaké jsou aktuálně a potenciálně využívané zdroje pro vytápění?
  • Na jaké úrovni se pohybuje spokojenost s dodávkami a s dodavatelem plynu?
  • Jak vnímá česká populace ceny plynu a jaká je její reakce na rostoucí ceny energií?
  • Jaké jsou postoje k využívání obnovitelných zdrojů energie?
  • Jak je hodnoceno konkurenční prostředí na trhu s plynem?
  • Jaká je informovanost o konkurenčních nabídkách a potenciální změna dodavatele
  • Jaká část populace je oslovována konkurenčními nabídkami na změnu dodavatele a jakým způsobem oslovení probíhá?


Výzkum byl realizován na konci října 2011 v rámci pravidelného omnibusového šetření Factum Invenio. Sběr dat se uskutečnil formou osobního dotazování s podporou počítače (CAPI) na reprezentativním vzorku obecné populace ČR o velikosti 977 respondentů.