Veřejnost a státní investice

11. 06. 2013
Z pohledu obyvatel České republiky jsou státní investice nezbytné. V době krize mají směřovat hlavně do infrastruktury a občanské vybavenosti. Investuje se však neprůhledně a nesprávně, veřejnost proto chce zpřísnit zákony.

Dotazování proběhlo ve dnech 21. března – 2. dubna 2013 na reprezentativním vzorku 1.009 občanů ČR ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem.

Investice do státních projektů přispívají z pohledu obyvatel České republiky k modernizaci celého státu a zlepšování služeb občanům (84 %). Dalším klíčovým přínosem státních investic je podle české populace vytváření příležitostí a podpora hospodářského růstu (83 %).

Stát by měl podle názoru české veřejnosti prioritně investovat do projektů infrastruktury a občanské vybavenosti.

Hlavními projekty, kde lidé očekávají investice státu, jsou opravy, rozšíření silniční a dálniční sítě (61 %), dále do budov a vybavení škol, nemocnic a podobně (55 %). Námětem pro státní investice jsou také úspory energie, zejména tzv. „kotlíkové dotace“ (34 %) a zateplování budov (33 %). Objevují se také doporučení k podpoře obnovitelných zdrojů energie (19 %).

Do kterých oblastí by stát měl přednostně investovat?


Přestože je přesvědčení Čechů o nutnosti státních investic vysoké, na stávající způsob nakládání se státními investicemi se veřejnost dívá skepticky.

Z pohledu české populace jsou státní peníze investovány neprůhledným způsobem (84 %). Lidé jsou ve velké míře přesvědčeni, že opravy silnic, veřejných budov i zlepšování služeb občanům dlouhodobě váznou především díky tomu, že stát, kraje ani obce nejsou schopny veřejné zakázky správně zadávat (83 %). Další důvodem nedůvěry ve veřejné zakázky je názor, že se v České republice převážně investuje do špatných a zbytečných projektů (74 %).

Současná legislativa k zadávání veřejných zakázek a k řízení jejich kontroly je podle většiny Čechů nedostatečná, měla by být zpřesněna a zpřísněna. Současnou legislativní úpravu veřejných zakázek považuje za postačující pouze jeden ze čtyř obyvatel České republiky.

Názory na zákon o zadávání veřejných zakázek


Text otázek
Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
gsm: +420 731 403 699
herzmann@ppmfactum.cz