Veřejnost a trh s plynem

17. 01. 2011
Zemní plyn představuje spolu s ústředním topením nejčastěji využívané zdroje pro vytápění domu či bytu v České republice. 30 % těch, kteří vytápění plynem využívají, však nezná měsíční spotřebu plynu ve vlastní domácnosti a konkurenci na trhu s plynem značná část populace vůbec posoudit nedokáže. Využívání zdrojů pro vytápění se významně liší podle regionů a podle velikosti místa bydliště.

Tato a mnohá další zjištění vyplývají z výzkumu na téma Veřejnost a trh s plynem, který uskutečnila agentura Factum Invenio v prosinci 2010.

Celková spokojenost s dodavatelem zemního plynu je vysoká – přesahuje úroveň tří čtvrtin (76 %). Oproti minulému roku mírně vzrostl podíl spíše spokojených, a tím i celkově spokojených osob.

Spokojenost s dodavatelem plynu


Při potenciálních úvahách o změně dodavatele hraje jednoznačně dominantní roli cena. Většinu odběratelů plynu by ke změně dodavatele mohla dovést pouze a jedině cena, pro další část osob by to byla její fixace. Tuto možnost uváděli zejména lidé v Praze.

Ve srovnání s rokem 2009 se několikanásobně zvýšil podíl osob, které byly osloveny nabídkou na změnu dodavatele plynu od konkurenční společnosti. Zároveň je však ochota změnit dodavatele plynu při zajímavých cenových podmínkách nižší než loni (o změně uvažuje nebo by uvažovalo přibližně 42 %). Změnu z důvodu spokojenosti se současným stavem nejčastěji odmítají obyvatelé Moravy.

Potenciální změna dodavatele


V rámci oslovení konkurenční nabídkou od jiného dodavatele plynu významně vzrostlo zastoupení telefonických kontaktů, nejčastější formou oslovení ale stále zůstává osobní kontakt.

Společnost Factum Invenio již několik let provádí výzkumy názorů české populace na otázky vztahující se k trhu se zemním plynem. Studie Veřejnost a trh s plynem 2010 se věnuje následujícím otázkám:

  • Znalost odběru plynu
  • Využívané zdroje energie pro vytápění
  • Spokojenost s dodávkami plynu a s dodavatelem
  • Názory obyvatel na cenu plynu a jejich reakce na rostoucí ceny energií
  • Konkurenční prostředí
  • Konkurenční nabídky dodavatelů plynu a potenciální změna dodavatele


Výzkum se uskutečnil v prosinci 2010 v rámci pravidelného omnibusového šetření Factum Invenio. Dotazování proběhlo metodou face-to-face na vzorku obecné populace ČR, který byl získán kvótním výběrem. Tento reprezentativní vzorek české populace ve věku 15 a více let čítal celkem 1024 osob.Pro další informace prosím kontaktujte:
Silvie Šírová
Tel.: +420 233 111 000
Fax: +420 233 111 002
e-mail: sirova@ppmfactum.cz