Veřejnost nechce větší závislost na plynu

31. 03. 2009
Agentura Factum Invenio realizovala pro Pražský institut bezpečnostních studií šetření zaměřené na otázky energetické bezpečnosti. Dotazování proběhlo 25.2. až 6.3.2009 na reprezentativním vzorku 972 občanů ČR ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem, na souboru 89 živnostníků a 100 reprezentantů českých firem.

“Výsledky ukázaly, že veřejnost a živnostníci vnímají problematiku energetické bezpečnosti v mnoha ohledech odlišně než zástupci velkých firem,” komentoval výsledky Jiří Schneider z Pražského institutu bezpečnostních studií. “Velké firmy mají větší důvěru k opatřením na národní úrovni, kterou preferují před EU. Rovněž nejsou přesvědčeny o tom, že klimaticko-energetický balíček bude mít pozitivní dopad na energetickou bezpečnost”.

Graf 1


Pražský institut bezpečnostních studií se otázce energetické bezpečnosti věnuje dlouhodobě. V roce 2004 zorganizoval mezinárodní konferenci “Energy and Security”, která se zabývala především geopolitickými a geoekonomickými aspekty energetické bezpečnosti. Konference “Energy: Empowering the Individual and the Community - Club of Prague” (2006) se soustředila především na hledání inovativních technologických řešení, které by snížily spotřebu energií a byly by co nejméně škodlivé životnímu prostředí. V letech 2007-2008 PSSI zorganizoval několik kulatých stolů o různých aspektech energetické bezpečnosti.

Na základě výsledků výzkumu Pražský institut bezpečnostních studií připravuje návrhy opatření ke zvýšení energetické bezpečnosti ČR a EU.