Veřejnost stávku spíše podporuje

02. 12. 2010
Navrhované snížení objemu prostředků na mzdy zaměstnanců veřejné správy má přibližně stejně podporovatelů jako oponentů.

Většina obyvatel se stávkou souhlasí. Přesto si jen 16 % myslí, že stávka přiměje vládu ČR ke změně nebo zrušení plánovaných opatření.

Dotazování proběhlo v rámci programu Factum Omnibus ve dnech 19. - 24. listopadu 2010 na reprezentativním vzorku 1003 občanů ČR ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem.

Navrhované opatření vlády, které má snížit objem prostředků na mzdy zaměstnanců veřejné správy, podporuje téměř polovina obyvatel (46 %). Obdobný počet lidí je však proti tomuto opatření (44 %). Desetina obyvatel toto opatření nedokáže posoudit.

Hodnocení vládního opatření


Za správné považují navrhované opatření zejména příznivci stran vládní koalice, proti je většina voličů ČSSD.
Osoby s vyšším příjmem a obyvatelé Prahy vládní opatření spíše podporují, lidé s nízkým příjmem a obyvatelé Moravy ho častěji hodnotí jako nesprávné.

Povědomí o stávce má téměř osm z deseti Čechů. Více než polovina je o plánované stávce informována (52 %), další čtvrtina uvádí, že o stávce ví jenom z doslechu (26 %). Pouze pětina Čechů o stávce neví (21 %).

Povědomí o stávce


O plánované stávce nejčastěji vědí vysokoškolsky vzdělaní občané, osoby z vyšší příjmové kategorie a dále ti, kteří deklarují, že by se zúčastnili voleb. Nízké povědomí o stávce je zejména mezi mladými lidmi do 29 let a u osob které se neúčastní voleb.

Většina obyvatel se stávkou souhlasí (54 %), více než třetina nesouhlasí (37 %). Téměř desetina (9 %) obyvatel k dané problematice nedokáže zaujmout postoj.

Postoje ke stávce zaměstnanců veřejné správy


Souhlas se stávkou převažuje mezi voliči všech parlamentních stran, nejsilnější je u voličů ČSSD. Příznivci KDU-ČSL naopak se stávkou nesouhlasí. Stávku častěji podporují ženy. Častěji s ní souhlasí obyvatelé velkých měst, zejména Prahy, a celkem pochopitelně také ti, kteří považují navrhované vládní opatření za nesprávné.

Pouhých 16 % obyvatel ČR připouští, že stávka může donutit vládu ke změně nebo zrušení plánovaných opatření ke snižování platů zaměstnanců veřejné správy. Dvě třetiny Čechů (68 %) se však domnívají, že stávka nebude mít na rozhodnutí vlády žádný dopad. K této problematice se nedokáže vyjádřit 16 % obyvatel.

Očekávaný dopad stávky na rozhodnutí vlády


Přesvědčení, že vláda své rozhodnutí nezmění, vysoko převažuje mezi příznivci všech parlamentních stran. K názoru, že stávka změní rozhodnutí vlády, se kloní nejčastěji Pražané a obyvatelé velkých měst. Významně častější naději na ovlivnění vlády mají ti, kteří se stávkou souhlasí. Skeptický názor zastávají zejména lidé z malých sídel (do 5000 obyvatel) a také ti, kteří s konáním stávky nesouhlasí.

Téměř čtvrtina obyvatel ČR připouští, že je stávka omezit může, a to alespoň částečně. Významné omezení očekávají 3 % občanů. I když se jedná o zlomek populace, v absolutním vyjádření očekává významné omezení stávkou čtvrt milionu lidí. Sedm z deseti se domnívá, že je avizovaná stávka nijak neomezí. Necelá desetina obyvatel nedokáže dopad stávky na jejich osobní situaci posoudit.

Očekávané osobní omezení stávkou


Omezení stávkou očekává třetina Pražanů, podobné názory mají lidé s vyšším příjmem. Žádné omezení osobních aktivit neočekávají hlavně lidé z malých sídel (do 5000 obyvatel).

Text otázek

Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz