Věrnost zákazníků nákupních center v Praze

15. 06. 2005
Dotazování proběhlo ve dnech 11.-18.4.2005 metodou řízených osobních rozhovorů na výběrovém souboru 508 obyvatel Prahy a jejího nejbližšího okolí, ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem.

Hlavním cílem byla segmentace osob nakupujících v nákupních centrech, konkrétně:

- zjistit podíly zákazníků jednotlivých nákupních center,
- jejich spokojenost s nimi,
- míru loajality těmto centrům,
- identifikovat velikost potenciálu budoucích zákazníků.

Segmentační analýza je založená na využití značkového řešení Brand Commitment (BCO).