Většina Čechů sice chce podporovat obnovitelné zdroje energie, ale výrazně méně než je současná realita

09. 05. 2012
Většina veřejnosti chce podporovat obnovitelné zdroje, lidé však nemají reálnou představu o příspěvcích domácností na OZE ani o stávajícím rozsahu jejich podpory v ČR.

Výzkum se uskutečnil kombinovanou metodikou. Postoje běžné populace byly zjištěny metodou osobního dotazování v rámci Factum Omnibusu. Sběr dat proběhl v březnu 2012 na vzorku 1.007 občanů.

Další údaje byly zjištěny formou online dotazování (CAWI) v rámci speciálně sestaveného Energy panelu Factum Invenio. Ten tvoří osoby, které ve své domácnosti rozhodují či spolurozhodují o výběru dodavatele elektrické energie. V této tiskové zprávě je zkráceně označujeme jako „rozhodovače“. Sběr dat proběhl rovněž v březnu 2012 a výběrový soubor čítal 244 zástupců domácností.

Nejznámějším z obnovitelných zdrojů je energie solární. Ve značné míře k tomu přispívá intenzita, s jakou je téma solárních elektráren komunikováno v médiích. Přestože je solární energie nejznámější, prioritou jsou z pohledu veřejnosti zejména elektrárny vodní a větrné. Ty by podpořilo přibližně devět Čechů z deseti. Solární energie se umístila až na třetím místě, má podporu osmi občanů z deseti.

Postoj veřejnosti k podpoře obnovitelných zdrojů energie je sice kladný a veřejnost se této myšlence v zásadě nebrání, ale nejdůležitějším kritériem stále zůstává cena, kterou za elektřinu platíme. Pro devět z deseti Čechů je nejdůležitější, aby se cena elektřiny dále nezvyšovala.

Převážná většina zástupců domácností sice deklaruje, že by Česká republika měla podporovat výstavbu dalších obnovitelných zdrojů, jsou-li ale postaveni před finanční spoluúčast jejich domácnosti, je již jejich přístup odměřenější. Dvě třetiny populace (68 %) se kloní k závěru, že příspěvek na obnovitelné zdroje energie by neměl být povinný. Stejný názor zastává i většina z těch, kdo mají v domácnostech na starosti vše kolem elektřiny včetně plateb za ni (57 %).

Myslíte si, že je správné, aby domácnosti, jako je ta Vaše,  povinně přispívaly na obnovitelné zdroje?


Malou informovanost veřejnosti o otázkách obnovitelných zdrojů energie potvrzuje také názor téměř tří čtvrtin občanů (72 %), že Česká republika ve srovnání s vyspělými ekonomikami ve využívání obnovitelných zdrojů zaostává. Ve skutečnosti přitom Česká republika patří mezi země, které do podpory obnovitelných zdrojů energie investovaly v poměru k HDP nejvíce.

Do jaké míry souhlasíte s výrokem „Ve srovnání s vyspělými ekonomikami  ve využívání obnovitelných zdrojů zaostáváme?“


Více informací a detailní zpracování výsledků tohoto šetření přináší nově vydaná Volně prodejná studie.
Pro další informace prosím kontaktujte:
Hana Karbulová
Tel.: +420 233 111 013
Fax: +420 233 111 002
e-mail: karbulova@ppmfactum.cz