Většina lidí nyní se vstupem České republiky do Evropské unie souhlasí

26. 05. 2004
Firma TNS Factum, s.r.o., pokládá dlouhodobě v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se stranických a voličských preferencí. Jako jediná správně předpověděla účast v referendu o vstupu do EU i jeho výsledek.

Nyní jsme položili ještě řadu doplňujících otázek, týkajících se voleb do Evropského parlamentu. Druhý tematický blok těchto otázek Vám nyní předkládáme. Dotazování proběhlo ve dnech 7. - 12. 5. 2004 na reprezentativním vzorku 937 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Těsně po vstupu České republiky do Evropské unie česká veřejnost tento vstup podporuje – téměř dvě třetiny obyvatel ČR souhlasí se vstupem do EU. Necelá čtvrtina obyvatel se vstupem nesouhlasí. Asi jedna šestina lidí nemá na tuto otázku utvořený názor.

TNS Factum sledovalo názory na vstup ČR do EU také před referendem. V posledním šetření, na jehož základě byla zpracována konečná prognóza výsledků hlasování, se pro vstup do EU vyslovilo 52 % oprávněných voličů, proti bylo 21 %, (26 % nevědělo). To ukazuje, že podpora vstupu je mezi českou veřejností po prvním týdnu života v rámci EU mírně vyšší než před rokem.

Míra podpory vstupu České republiky do Evropské unie se napříč českou veřejností liší. Nejvíce se vstupem souhlasí mladí lidé, lidé s vyšším vzděláním, vyššími rodinnými příjmy a obyvatelé největších českých a moravských měst. Naopak nejčastěji se vstupem nesouhlasí lidé nad 60 let a lidé s nižším dosaženým vzděláním.

Odpovědi na tuto otázku se též významně liší podle přízně k různým politickým stranám. Nejvíce nyní podporují vstup ČR do EU příznivci ODS. Se vstupem častěji souhlasí i příznivci ČSSD a Sdružení nezávislých a Evropských demokratů. Naopak výrazně rozpolceni jsou v podpoře vstupu ČR do EU příznivci KSČM. Častěji než většina obyvatel vyslovují svůj nesouhlas se vstupem i nevoliči. Více viz následující tabulka.

Pokusili jsme se dále zjistit, zda bezprostřední zkušenost se vstupem ČR do EU znamenala nějaký posun v podpoře tohoto vstupu. Odpovědi na předchozí otázku jsme proto srovnali s tím, jak respondenti podle svých slov hlasovali v referendu o členství ČR v EU. Více než devět z deseti lidí, kteří vstup podpořili v referendu, s ním souhlasí i nyní. Z těch, kteří hlasovali proti vstupu,
s ním i nadále nesouhlasí pouhé tři čtvrtiny. Také mezi občany, kteří v referendu nehlasovali, nyní převažuje souhlas se vstupem do EU. Lze tedy říci, že od referenda proces vstupu České republiky do EU obyvatele častěji přesvědčil než odradil.