Většina odběratelů uhelných tepláren si přeje využívat uhlí pro vytápění i nadále

05. 10. 2010

Hnědé uhlí by se podle většiny uživatelů dálkového vytápění mělo pro topení v domácnostech používat i nadále. Absolutní většina (95 %) uživatelů vybraných hnědouhelných tepláren po celé republice je přitom s dodávkami tepla spokojena. Nejdůležitějšími aspekty dodávek tepla je jejich spolehlivost a cena.

Vyplynulo to z průzkumu mezi odběrateli tepla velkých hnědouhelných tepláren v Praze, Plzni, Hradci Králové, Mostě, Litvínově a Strakonicích. Průzkum provedla agentura Factum Invenio pro skupinu Czech Coal. Dotazován byl vzorek 798 domácností, a to během září 2010.

Názor na výrobu dálkového tepla pro domácnost z uhlí


68% uživatelů dálkového vytápění z Prahy, Hradce Králové a Strakonic1 soudí, že by měly být překročeny územní limity a vytěžit by se mělo veškeré dostupné uhlí, 52% tak soudí ovšem pouze za předpokladu, že by došlo k dohodě mezi obyvateli dotčených obcí a těžebními společnostmi, a 16% by oproti tomu chtělo k získání uhlí využít veřejný zájem, tedy i v případě nesouhlasu dotčených obcí.

Dvě třetiny uživatelů přitom považují dodávky tepla z hnědouhelných tepláren jako velmi spolehlivé a bezproblémové. Dálkové vytápění hnědým uhlím považují lidé za jeden z nejlevnějších způsobů vytápění.

Jako nejzávažnější problémy české energetiky označují lidé rostoucí závislost na dodávkách energie ze zahraničí, což se týká zejména zemního plynu. Stejně problematický je i nedostatek uhlí pro tepelné elektrárny a městské teplárny.

Podrobnější výsledky o výzkumu vytápění domácností z celostátního šetření v pěti sledovaných lokalitách jsou uvedeny v příloze. V případě potřeby dalších informací se můžete obrátit na zpracovatele výzkumu, adresa viz níže.


1 v rámci maximální objektivity byli na možnost využití uhlí za těžebními limity dotazováni pouze obyvatelé Prahy, Hradce Králové a Strakonic, tedy vzorku z lokalit, které v současné době odebírají uhlí z lomu ČSA ohroženého těžebními limity
Pro další informace prosím kontaktujte:
František Knobloch
Tel.: +420 731 403 660
Fax: +420 233 111 002
e-mail: knobloch@ppmfactum.cz