Většina voličů ČSSD není spokojena s povolebním chováním své strany

15. 11. 2013
Většina voličů parlamentních stran (66 %) je s povolebním chováním volených stran spokojená. Nejvíce spokojení jsou voliči KSČM (86 %) a KDU-ČSL (86 %), nespokojení jsou naopak převážně voliči ČSSD (57 %) a ODS (57 %). Aktuální volební model se příliš neliší od výsledku říjnových voleb.

Volební model, který ppm factum research zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volebního modelu a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje. V grafech jsou uvedeny pouze strany, které aktuální získaly dvě a více procenta. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciálních voleb do PSP a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb.

Osobní dotazování proběhlo ve dnech 5. 11. 2013 – 13. 11. 2013 na reprezentativním vzorku 932 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem. Zadavatelem výzkumu je ppm factum research. Výzkum probíhal v době, kdy média komunikovala rozkoly uvnitř vedení ČSSD.

S povolebním chováním politických stran je spokojeno 66 % voličů parlamentních stran. S chováním volené parlamentní strany jsou nejčastěji spokojení voliči KSČM (86 %) a KDU-ČSL (86 %). Spokojenost převládá i u voličů ANO 2011 (80 %), TOP 09 a Starostů (72 %) a Úsvitu přímé demokracie (64 %). Nespokojení s chováním volené strany jsou pak převážně voliči ODS (nespokojenost: 57 %) a ČSSD (nespokojenost: 57 %). V případě ČSSD souvisí nespokojenost jejich voličů pravděpodobně s vnitřními spory uvnitř vedení strany. Právě vnitřní spory v rámci ČSSD byly v době výzkumu intenzivně medializovány.

Spokojenost s povolebním chováním parlamentních stran


Z aktuálního výzkumu současně vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se v polovině listopadu zúčastnilo pouhých 48 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast by tedy byla výrazně nižší než účast ve volbách do Sněmovny v polovině října 2013 (59,5 % oprávněných voličů).

Pětiprocentní hranici, nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, by v polovině listopadu překročily stejné strany, jako v uskutečněných volbách před měsícem.

V aktuálním volebním modelu strana ANO 2011 mírně předběhla ČSSD a dosahuje tak největší podpory voličů, konkrétně 20 %. Obdobné podpory dosahuje ČSSD, aktuálně by získala 19,5 %. KSČM by získala 17,2 %, TOP 09 a Starostové 11,8 %, Úsvit přímé demokracie 7,1 %, KDU-ČSL 6,7 % a ODS 5,8 %. ODS tak mezi parlamentními stranami v současné době získává nejnižší podporu.

V celkovém součtu by v polovině listopadu „propadlo“ 11,9 % hlasů odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí. Pod 5% hranicí zůstává Česká pirátská strana 3,7 %, Strana Zelených 2,9 % a Svobodní 2 %. Ostatní strany by nepřekročily 2 % podpory voličů. Do této skupiny patří i SPO Zemanovci (0,6 %).

Vnitřní kruh grafu představuje aktuální volební model a vnější skutečné výsledky voleb do PSP ČR z října 2013. Výsledky aktuálního volebního modelu se výrazně neliší od výsledků říjnových voleb, změny jsou pouze drobné a mohou souviset se statistickou chybou. Ze všech parlamentních stran by si za poslední měsíc jako jediná polepšila KSČM - o 2,3 procentního bodu. ODS by si pohoršila o 1,9 procentního bodu.

Porovnání volebního modelu k 15.11.2013 s výsledky voleb


Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by v polovině listopadu ČSSD pravděpodobně získala 48 mandátů, ANO 2011 48 mandátů, KSČM 42 mandátů, TOP 09 společně se Starosty 25 mandátů, Úsvit přímé demokracie 15 mandátů, KDU-ČSL 14 mandátů a ODS 8 mandátů. Z výzkumu tedy vyplývá, že koalice ČSSD - ANO 2011 – KDU-ČSL by i v současné době získala potřebnou většinu v PSP, konkrétně 110 mandátů.

Rozdělení mandátů


(Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)

Text otázekPro další informace prosím kontaktujte:
František Bartoš
gsm: +420 731 403 653
bartos@ppmfactum.cz

František Knobloch
gsm: +420 731 403 660
knobloch@ppmfactum.cz