Většinu lidí vstup do EU ničím nepřekvapil. Mezi pětinou lidí, které něco překvapilo, převládají negativní překvapení nad pozitivními.

01. 06. 2004
Firma TNS Factum, s.r.o., pokládá dlouhodobě v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se stranických a voličských preferencí. Jako jediná správně předpověděla účast v referendu o vstupu do EU i jeho výsledek.

Nyní jsme položili ještě řadu doplňujících otázek, týkajících se voleb do Evropského parlamentu. Další tematický blok těchto otázek Vám nyní předkládáme. Dotazování proběhlo ve dnech 7. - 12. 5. 2004 na reprezentativním vzorku 937 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

První týden života v EU obyvatele ČR příliš nepřekvapil. Pokud přeci jen ano, pak to byla spíše negativní překvapení. Dvě třetiny obyvatel ČR vstup do EU nepřekvapil ničím. Asi jedna šestina obyvatel byla překvapena negativně. Pouze každý dvacátý člověk byl v souvislosti se vstupem do EU překvapen něčím pozitivním. Více než desetina obyvatel nemá na tuto otázku utvořený názor.

Ženy byly vstupem do EU negativně překvapeny častěji než muži. To může souviset zejména s růstem cen, který ženy mohly zaregistrovat rychleji než muži. Nejvíce pozitivních překvapení přinesl vstup do EU příznivcům ODS. Naopak výrazně častěji než ostatní byli negativně překvapeni příznivci KSČM.

Jako negativní překvapení jmenovali lidé nejčastěji zdražování, příliš monstrózní a nákladné oslavy vstupu, špatně dojednané podmínky vstupu, nepřipravenou legislativu a zákaz pracovat v zemích EU.
Mezi pozitivní překvapení patřila zejména možnost volného pohybu osob, absence cenových otřesů a obecně to, že vstup do EU byl bezproblémový.

Týden po vstupu ČR do EU lze tedy říci, že pokud obyvatelé ČR vůbec vnímali dopady rozšíření, pak spíše jejich negativní stránku - zejména růst cen. Naopak s předstihem avizovaná a očekávaná pozitiva - rozšíření možností cestování, studia, pracovního uplatnění atd. - nebyla vnímána obyvatelstvem jako překvapivá.