Vládní koalice by nezískala potřebnou většinu

02. 03. 2011
Současná vládní koalice (ODS, TOP 09, VV) by v Poslanecké sněmovně získala pouze 94 mandátů. KDU-ČSL by překročila s přehledem hranici 5% a se stala významným spoluhráčem.

Strana Zelených si polepšila a nadějně se blíží k pětiprocentní hranici.

Volební model, který Factum Invenio zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciálních voleb do PSP a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb.

Dotazování proběhlo ve dnech 11. 2. – 16. 2. 2011 na reprezentativním vzorku 982 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se zúčastnilo 61,0 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast by tedy byla jen nepatrně nižší než účast ve volbách do Sněmovny na konci května 2010 (62,6% oprávněných voličů).

Pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná, by se v daném období pravděpodobně podařilo překonat šesti politickým stranám. Žádné z politických uskupení, kromě těch, která jsou uvedena v grafu, by nepřekročilo hranici 2,0 %. Celkem 12,1 % hlasů odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí by „propadlo“.

Vnitřní kruh grafu představuje aktuální volební model a vnější skutečné výsledky voleb do PSP ČR z května 2010. Z porovnání aktuálního volebního modelu se skutečnými výsledky voleb je patrné, že všechny strany vládní koalice by oslabily. Došlo by k posílení volebního zisku KDU-ČSL (o 4,4 procentního bodu) především na úkor výrazného oslabení Věcí veřejných (o 4,4 procentního bodu). Podpora parlamentní opozice naopak narostla – u ČSSD o 2,4 procentního bodu, u KSČM statisticky nevýznamně o 1,7 procentního bod).

Porovnání volebního modelu s výsledky voleb


Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by ČSSD pravděpodobně získala 61 mandátů, ODS 47 mandátů, TOP 09 společně se Starosty a nezávislými 36 mandátů, KSČM 28 mandátů, Věci veřejné 11 mandátů a KDU-ČSL 17 mandátů. Lze tedy konstatovat, že pokud by se volby do PSP ČR konaly v únoru roku 2011, současná vládní koalice by získala pouze 94 mandátů a neměla nadpoloviční většinu. V případě spolupráce s KDU-ČSL by ovšem pravostředová koalice získala 111 mandátů. Potenciální koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL by disponovala pouze 100 mandáty, levostředová koalice ČSSD, KDU-ČSL a VV pouze 89 mandáty. (Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)

Rozdělení mandátů


Text otázek


Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz