Vládní koalice by získala křehkou většinu

02. 02. 2011
KDU-ČSL by si významně polepšila a jasně by překročila pěti procentní hranici.

Současná vládní koalice (ODS, TOP 09, VV) by v Poslanecké sněmovně získala křehkou většinu 102 mandátů.

Volební model, který Factum Invenio zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciálních voleb do PSP a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb.

Dotazování proběhlo ve dnech 14.1. – 19.1.2011 na reprezentativním vzorku 982 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se zúčastnilo 60,0 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast by tedy byla o poznání nižší než účast ve volbách do Sněmovny na konci května 2010 (62,6% oprávněných voličů).

Pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná, by se v daném období pravděpodobně podařilo překonat šesti politickým stranám. Žádné z politických uskupení kromě těch, která jsou uvedena v grafu, by nepřekročilo hranici 2,0 %. Celkem 9,9 % hlasů odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí by „propadlo“.

Vnitřní kruh grafu představuje aktuální volební model a vnější skutečné výsledky voleb do PSP ČR z května 2010. Z porovnání aktuálního volebního modelu se skutečnými výsledky voleb je patrné posílení volebního zisku KDU-ČSL (o 3,1 procentního bodu) a oslabení Věcí veřejných (o 3,6 procentního bodu). V případě této strany jde ovšem o výsledek příznivější než v závěru roku 2010. Volební zisk ODS zůstává na úrovni z května 2010, mírně by se zvýšila podpora ČSSD (o 2,2 procentního bodu). Posílení zaznamenala i KSČM (o 2,5 procentního bodu).

Porovnání volebního modelu k 19.1.2011 s výsledky voleb (v %)


Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by ČSSD pravděpodobně získala 57 mandátů, ODS 47 mandátů, TOP 09 společně se Starosty a nezávislými 40 mandátů, KSČM 28 mandátů, Věci veřejné 15 mandátů a KDU-ČSL 13 mandátů. Lze tedy konstatovat, že pokud by se volby do PSP ČR konaly začátkem roku 2011, současná vládní koalice by získala 102 mandátů, v případě spolupráce s KDU-ČSL pak 115 mandátů..

(Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)

Rozdělení mandátů (odhad k 19.1.2011)


Text otázek





Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz