Vnímání ceny plynu průmyslovými odběrateli

09. 12. 2005
To vyplynulo z výzkumu trhu společnosti Factum Invenio, který byl realizován v prosinci 2005 na téma plynárenství. Telefonicky bylo dotázáno 250 energetiků a osob zodpovědných za dodávky plynu ve firmách zpracovatelského průmyslu s více jak 50 zaměstnanci. Tento výzkum byl realizován u příležitosti konání semináře GAS BUSINESS BREAKFAST pořádaného společností EURONEWS, a.s. a týdeníkem EURO.

Jsou firmy ochotny připlácet za cenu plynu v případě vyšší kvality dodávek plynu a šetrnosti k životnímu prostředí?

Vyšší cenu plynu by bylo ochotno akceptovat 28 % firem (11 % rozhodně ano a 17 % spíše ano). Odpovědné osoby za dodávky plynu v těchto firmách si začínají uvědomovat rostoucí požadavky na kvalitu dodávek, komfort i šetrnost k životnímu prostředí.

Celkem 65 % firem stále není ochotno akceptovat vyšší cenu plynu v případě vyšší kvality dodávek plynu či větší šetrnosti k životnímu prostředí. Nejmenší míra akceptování vyšší ceny plynu byla zjištěna u firem nad 200 zaměstnanců.

K výsledkům výzkumu uvedl Josef Kastl, generální sekretář České plynárenské unie (ČPU): „Z fosilních paliv je zemní plyn ekologicky nejšetrnější, stále dostupný a jeho prokázané zásoby jsou mnohonásobně větší než zásoby jiných paliv. Přidáme-li k těmto argumentům i spolehlivost dodávek a komfortní použití, zemní plyn je jednoznačně nejlepším řešením jak pro domácnosti, tak pro celá průmyslová odvětví.“

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Uvědomují si energetici zpracovatelských firem odebírajících plyn závislost ceny plynu na ceně ropy?

Téměř polovina firem je názoru, že cena plynu poroste i v případě klesající ceny ropy. „Tuto skutečnost je možné vysvětlit jednak tím, že si firmy uvědomují časovou prodlevu mezi reakcí ERU a aktuálním vývojem cen ropy na mezinárodním trhu a jednak přetrvávajícím názorem, že cena plynu obecně poroste“, uvádí Soňa Machová, projektová manažerka společnosti Factum Invenio.

Pouze 18 % energetiků uvedlo, že klesající cena ropy povede v blízké budoucnosti také spíše ke snížení ceny plynu. Více jak jedna třetina firem (36 %) uvedla, že cena ropy nemá na cenu plynu žádný vliv.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ