Vnímání českého předsednictví EU a pád vlády jako příčina změny

20. 04. 2009
Podle čtyř z deseti obyvatel pád vlády obraz našeho předsednictví poškodil.
Tři z deseti mají za to, že pád vlády na obraz našeho předsednictví EU vliv nemá.


Společnost Factum Invenio pravidelně sleduje vnímání českého předsednictví obyvateli ČR, zjišťuje postoje k volbám do Evropského parlamentu a k Lisabonské smlouvě. Dotazování pro tuto vlnu výzkumu proběhlo v rámci pravidelného šetření Factum Omnibus ve dnech 27. 3. – 1. 4. 2009 na reprezentativním vzorku 1016 občanů ČR ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem. Tato tisková zpráva přináší shrnutí vybraných závěrů. Kompletní informace z výzkumu včetně časového srovnání sledovaných okruhů otázek jsou k dispozici ve formě volně prodejné zprávy.


Vnímání českého předsednictví EU
Většina kloní k tomu, že Česká republika zvládá předsednictví dobře. Tento názor zastává téměř sedm z deseti Čechů (64 %). Nejspokojenější s prací ČR v čele Evropské unie jsou mladší lidé, voliči ODS a lidé s vysokoškolským vzděláním, což jsou osoby, které si zároveň myslí, že naše předsednictví EU ve svých důsledcích České republice ve světovém vnímání prospívá.
Negativně hodnotí působení ČR v čele Evropy čtvrtina české populace (24 %). Záporně hodnotí české předsednictví především starší lidé a také voliči KSČM. Tito lidé si také myslí, že předsednictví Českou republiku ve světovém vnímání poškozuje.


Jak si česká republika zatím vede v roli země, která předsedá EU.


Pád vlády a české předsednictví EU
Celkem 43 % české populace soudí, že obraz českého předsednictví EU se po pádu vlády zhorší – jedná se o voliče ODS a osoby s vysokoškolským vzděláním. Podle očekávání existuje v populaci jen málo lidí, kteří mají za to, že obraz českého předsednictví se po pádu vlády zlepší – jedná se o necelou desetinu populace. Zajímavý je ale vysoký podíl osob (36 %), které mají za to, že po pádu vlády bude naše předsednictví vnímáno ve světě stále stejně. Tento názor mají především voliči ČSSD.

Myslíte si, že pád české vlády nějak ovlivní obraz českého předsednictví Evropské unie ve světě?