Vnímání českého předsednictví EU a postoje ke schválení Lisabonské smlouvy

25. 02. 2009
Společnost Factum Invenio pravidelně sleduje vnímání českého předsednictví obyvateli ČR a zjišťuje postoje k volbám do Evropského parlamentu a k Lisabonské smlouvě. Dotazování pro tuto vlnu výzkumu proběhlo v rámci pravidelného šetření Factum Omnibus ve dnech 30. 1. – 4. 2. 2009 na reprezentativním vzorku 977 občanů ČR ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem. Tato tisková zpráva přináší shrnutí vybraných závěrů. Kompletní informace z výzkumu jsou k dispozici ve formě volně prodejné zprávy.

Vnímání českého předsednictví v EU
Většina obyvatel ČR je toho názoru, že si Česká republika zatím vede dobře v roli země, která předsedá Evropské unii. Rozhodně dobře vystupování ČR hodnotí 16 % lidí, spíše dobře 51 %, 20 % lidí je označuje za spíše špatné a 3 % za velmi špatné. Vystupování České republiky vnímají lépe mladí lidé do 29 let, lidé s vyššími příjmy a obyvatelé Prahy.

Jak si Česká republika zatím vede v roli země, která předsedá EU?

Postoje ke schválení Lisabonské smlouvy
Česká veřejnost je rozdělena v názoru na to, zda by měl Parlament ČR ratifikovat Lisabonskou smlouvu. Ke schválení Lisabonské smlouvy se kloní 37 % lidí, proti je 27 %. Velká část lidí však o této problematice nemá dostatek informací a otázku nedokázala zodpovědět (36 %). Ratifikace Lisabonské smlouvy má silnější podporu u lidí vzdělaných, majetných a obyvatel velkých měst. Proti ratifikaci reformní smlouvy se staví častěji obyvatelé ČR starší 60 let.

Myslíte si, že by měl Parlament České republiky schválit Lisabonskou smlouvu?