Vnímání českého předsednictví EU a role Evropské unie při řešení hospodářské krize

20. 03. 2009
Společnost Factum Invenio pravidelně sleduje vnímání českého předsednictví obyvateli ČR a zjišťuje postoje k volbám do Evropského parlamentu a k Lisabonské smlouvě. Dotazování pro tuto vlnu výzkumu proběhlo v rámci pravidelného šetření Factum Omnibus ve dnech 27. 2. – 4. 3. 2009 na reprezentativním vzorku
972 občanů ČR ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem. Tato tisková zpráva přináší shrnutí vybraných závěrů. Kompletní informace z výzkumu jsou k dispozici ve formě volně prodejné zprávy.


Vnímání českého předsednictví v EU
Většina obyvatel ČR je toho názoru, že si Česká republika zatím vede dobře v roli země, která předsedá Evropské unii. Rozhodně dobře vystupování ČR hodnotí 17 % lidí, spíše dobře 47 %, 18 % lidí je označuje za spíše špatné a 3 % za velmi špatné. Vystupování České republiky vnímají lépe lidé s vyššími příjmy a hodnocení je příznivější v Čechách než na Moravě.

Jak si Česká republika zatím vede v roli země, která předsedá EU?

Role Evropské unie při řešení hospodářské krize
V únoru tohoto roku hodnotili obyvatelé České republiky roli Evropské unie při řešení hospodářské krize převážně negativně (46 % rozhodně + spíše negativních proti 40 % rozhodně + spíše pozitivních hodnocení). Za poslední měsíc se pohled veřejnosti zlepšil a v březnu hodnotilo roli EU při řešení krize 48 % lidí pozitivně a 35 % negativně. Roli EU oceňují hlavně vysokoškolsky vzdělaní a bohatí lidé.

Vnímání role EU při řešení hospodářské krize


Kompletní závěrečnou zprávu z výzkumu k českému předsednictví EU a souvisejících tématech je možné si objednat jako volně prodejnou studii. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.