Vnímání českého předsednictví EU se po březnovém pádu vlády zhoršilo

25. 05. 2009
Společnost Factum Invenio pravidelně sleduje vnímání českého předsednictví obyvateli ČR, zjišťuje postoje k volbám do Evropského parlamentu a k Lisabonské smlouvě. Dotazování pro tuto vlnu výzkumu proběhlo v rámci pravidelného šetření Factum Omnibus ve dnech 8. 5. – 13. 5. 2009 na reprezentativním vzorku 1139 občanů ČR ve věku od 15 let získaném kvótním výběrem. Tato tisková zpráva přináší shrnutí vybraných závěrů. Kompletní informace z výzkumu včetně časového srovnání sledovaných okruhů otázek jsou k dispozici ve formě volně prodejné zprávy.


Vnímání českého předsednictví EU
Hodnocení českého předsednictví se v květnu oproti minulým vlnám pravidelného šetření zhoršilo. Lidí, kteří si myslí, že předsednictví prospívá obrazu ČR ve světě, ubylo o pětinu. Naopak o 12 % přibylo těch, kteří mají opačný názor. Zvýšil se i podíl lidí, kteří otázku nedokázali zodpovědět. Přesto se polovina obyvatel České republiky kloní k názoru, že české předsednictví Evropské unie prospívá vnímání ČR ve světě (51 %). Téměř třetina občanů se domnívá, že předsednictví obraz ČR ve světě poškozuje, (29 %). Zmíněné změny v názorech českých obyvatel jsou pravděpodobně způsobeny pádem vlády z konce března.

Myslíte si, že české předsednictví Evropské unie prospívá nebo naopak škodí vnímání České republiky ve světě?

Vliv pádu vlády na české předsednictví EU
Polovina českých občanů si myslí, že se obraz českého předsednictví ve světě po pádu vlády zhoršil (50 %). Třetina nespatřuje ve změně vlády žádnou změnu (30 %) a jen 5 % obyvatel je přesvědčeno, že se jednalo o změnu k lepšímu. Zhoršení obrazu ČR po březnovém pádu vlády zdůrazňují nejčastěji příznivci ODS (61 %). Že je předsednictví ve světě vnímáno stále stejně, si myslí především voliči ČSSD (42 %).

Myslíte si, že pád české vlády nějak ovlivnil obraz českého předsednictví Evropské unie ve světě?

Kompletní závěrečnou zprávu z výzkumu k českému předsednictví EU a souvisejících tématech je možné si objednat jako volně prodejnou studii. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.