Volby by vyhrála ČSSD, TOP09 „dotahuje“ KSČM

23. 11. 2009
Volební model, který Factum Invenio zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje.

Dotazování proběhlo ve dnech 5.11. - 11.11.2009 (tedy před kongresem ODS) na reprezentativním vzorku 969 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.


Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se zúčastnilo 63,8 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast se tedy po delší době téměř vrátila na úroveň skutečné účasti ve volbách do Sněmovny v červnu 2006 (64,5 % oprávněných voličů).

Volební model k 11. listopadu 2009


Volební model využívá jako jednoho z podkladů aktuálního stavu stranických preferencí, které ukazují, že dlouhodobě se více než třetina občanů k žádné straně nepřiklání (aktuálně 15,4 % všech oprávněných voličů neví, komu by dalo svůj hlas a 19,9 % oprávněných voličů výslovně svou účast ve volbách vyloučilo).

Pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná, by se v daném období pravděpodobně opět podařilo překonat pěti politickým stranám. Žádné z politických uskupení kromě těch, která jsou uvedena v grafu, by nepřekročilo hranici 2,0 %. Celkem 14,2 % hlasů odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí by „propadlo“.

Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by ČSSD pravděpodobně získala 75 mandátů (o 9 více než před měsícem), ODS 64 mandátů, KSČM 30 mandátů, TOP 09 společně se Starosty 23 mandátů a KDU-ČSL kandidující společně s Evropskými demokraty 8 mandátů. Těsnou většinu ve Sněmovně by získala případná menšinová vláda ČSSD s podporou komunistů (105 mandátů), nebo „duhová“ vláda ČSSD – TOP 09 – KDU-ČSL (106 mandátů), eventuální velká koalice, která by disponovala ústavní většinou (139 mandátů). Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.

Výsledky volebního modelu ukazují, že volební zisk ČSSD by byl v období dotazování nižší než ve volbách roku 2006 (tehdy 32,3). Odhady počtu hlasů pro ČSSD ovšem značně kolísají (v září 32,6 %, v říjnu 27,2 %). V případě ODS by v současnosti byl volební zisk znatelně nižší než ve volbách roku 2006 (tehdy 35,4 %). Podpora KSČM je prakticky stejná jako v posledních parlamentních volbách (12,8 %), u KDU-ČSL kandidující společně s ED o něco nižší (tehdy 7,2 %). Parlamentní Strana zelených zásadně ztratila (tehdy 6,3 %) a za pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do parlamentu dlouhodobě zaostává.

Pokud jde o neparlamentní strany, nad hranicí 10 % zůstává již od srpna očekávaný výsledek TOP 09, kandidující s podporou Starostů a nezávislých. Poměrně nízké výsledky připisuje volební model opakovaně Věcem veřejným, kandidujícím společně s SNK-ED.

Text otázek:

Text otázek