Volební model zůstává stabilní

29. 09. 2010
Současná vládní koalice by si ve Sněmovně zachovala převahu, ta by však byla slabší – 112 : 88.

Podle volebního modelu se aktuální zisk ODS a ČSSD se jen nepatrně liší od výsledků květnových voleb. Mírně by si polepšili KSČM a TOP 09, oslabily naopak Věci veřejné.

Volební model, který Factum Invenio zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciálních voleb do PSP a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb.

Dotazování proběhlo ve dnech 10.9. – 15.9.2010 na reprezentativním vzorku 943 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se zúčastnilo 62,7 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast by tedy byla téměř stejná jako účast ve volbách do Sněmovny v květnu 2010 (62,6 % oprávněných voličů).

Podíl občanů, kteří se k žádné straně nepřiklánějí, zůstává stabilní, jde o 38,8 % oprávněných voličů (15,3 % neví koho volit, 23,5 % by podle vlastního vyjádření k volbám nešlo).

Pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná, by se v daném období pravděpodobně podařilo překonat pěti politickým stranám. Žádné z politických uskupení kromě těch, která jsou uvedena v grafu, by nepřekročilo hranici 3 %. Celkem 17 % hlasů odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí by „propadlo“.

Porovnání výsledků


Vnitřní kruh grafu představuje aktuální volební model a vnější skutečné výsledky voleb do PSP ČR z května 2010. Z porovnání aktuálního volebního modelu se skutečnými výsledky voleb je patrné posílení volebního zisku TOP 09 (o 1,4 procentního bodu) a KSČM (o 2 procentní body). Volební zisk ODS a ČSSD zůstává prakticky na úrovni z května 2010, rozdíl mezi ODS a TOP 09 se tedy mírně snížil. Věci veřejné by nyní získaly 8,8 %, oproti květnovému volebnímu výsledku to znamená pokles o 2,1 procentního bodu.

Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích krajích by ČSSD pravděpodobně získala 57 mandátů, ODS 52 mandátů, TOP 09 společně se Starosty 43 mandátů, KSČM 31 mandátů, Věci veřejné spolu s SNK-ED 17 mandátů. Lze tedy konstatovat, že pokud by se volby do PSP ČR konaly v srpnu 2010, poměr sil mezi aktuální vládní koalicí a opozicí by zůstal ve prospěch současné koalice její s mandátem o šest křesel slabším. Poměr sil ve Sněmovně by byl 112 : 88.

(Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)

Rozdělení mandátů


Text otázekPro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz