Volební potenciál politických stran

20. 07. 2010

Po květnových volbách má nejvyšší volební potenciál TOP 09. V podzimních volbách by hlavní střet mohl proběhnout mezi touto stranou a ČSSD jako jasným lídrem levice.

Dotazování proběhlo ve dnech 4.6. – 9.6.2010 (tedy týden po skončení voleb do PSP ČR ) na reprezentativním vzorku 952 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem. Volební potenciál je vypočten jako počet (nebo procento) všech oprávněných voličů, kteří danou stranu preferují nebo zvažují jako druhou možnou volbu. Je vysoce nepravděpodobné, že by se některé ze stran podařilo získat odevzdané hlasy na úrovni celého svého potenciálu. Zjištění Factum Invenio je třeba brát jako horní hranici možných volebních zisků.

Volební potenciál politických stran (celkem osob)


Po květnových volbách do PSP ČR dosahuje volební potenciál TOP 09 (s podporou Starostů) přes 1.750.000 hlasů, nejvíce ze všech stran v ČR. Druhá v pořadí je ČSSD s počtem přes 1.650.000 voličů a nakloněných, ke třetí ODS se hlásí přes 1.450.000 Čechů. Významnou podporu více než 1,1 milionu oprávněných voličů zaznamenal další nový subjekt na české politické scéně - Věci veřejné (spolu s SNK-ED a Alternativou).

Pro překonání pětiprocentní hranice by při zhruba šedesátiprocentní volební účasti postačoval i volební potenciál čtyř momentálně mimoparlamentních uskupení (SZ spolu s SOS, KDU-ČSL spolu s EDS, Suverenity a SPO) – i v jejich případě je ovšem velmi nepravděpodobné, že by se podařilo potenciál plně zužitkovat.

Volební potenciál politických stran (v %)


Ve volebním potenciálu jednotlivých stran můžeme rozlišovat voliče – osoby, které straně skutečně odevzdaly hlas – a nakloněné – osoby, které by jí rády daly fiktivní druhý hlas. Potenciál ČSSD, ODS a KSČM stojí především na voličích, v případě TOP 09, Věcí veřejných a zejména Strany zelených hrají významnou úlohu naklonění. Zajímavostí je zjištění, že potenciál Dělnické stany se pohybuje pod úrovní 1 % populace.

Text otázek


Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz