Volební prognóza

03. 04. 2006
Firma Factum Invenio pokládá dlouhodobě v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se stranických a voličských preferencí. Vzhledem k častému nepochopení a dezinterpretaci preferencí (přímé srovnávání s výsledky voleb) jsou od počátku roku 1999 zveřejňovány jednak stranické preference, jednak prognózy výsledků voleb do Poslanecké sněmovny. Volební prognóza, kterou na základě výsledků výzkumu Factum Invenio zpracovává, je založena na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti.

Dotazování proběhlo ve dnech 24. – 29. 3. 2006 na reprezentativním vzorku 959 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že na konci března 2006 by se voleb do Poslanecké sněmovny zúčastnilo 53,6 % oprávněných voličů. Očekávaná volební účast je nyní nižší než účast v minulých volbách do Sněmovny v roce 2002 (58,0 % oprávněných voličů).

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Současný výzkum opět potvrdil, že pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná, by se podařilo překonat pěti politickým stranám. ODS by pravděpodobně získala 64 mandátů, ČSSD 55 mandátů, KSČM 38 mandátů, Strana zelených 22 mandátů a KDU-ČSL 21 mandátů. I když odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku 2 poslaneckých křesel, mohla by za této konstelace získat v Poslanecké sněmovně většinu trojstranná koalice ODS s KDU-ČSL a Stranou zelených, trojstranná koalice ČSSD, KSČM a Strany zelených nebo velká koalice ODS a ČSSD.

TABULKA - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Vývoj volební prognózy ukazuje, že pozice ODS se proti roku 2002 významně posílila, její předpokládaný volební výsledek se nyní dlouhodobě pohybuje kolem hladiny 30,0 %. Strana v poslední době přišla s úpravou svého konceptu rovné daně a návrhem ročních daňových prázdnin pro živnostníky, definitivní volební program však zatím nepředstavila. Voličská přízeň ČSSD osciluje od podzimu kolem hladiny 25 %, po mírném poklesu zůstává nad touto hranicí i na konci března. Stejně jako ODS upravuje i ČSSD průběžně svůj volební program jako v případě výše porodného a příspěvků pro školáky. KSČM zůstává pevně usazena na třetí pozici, nedaří se jí však nahradit pokles voličské přízně z konce minulého roku. Pokračuje mírný nárůst voličské přízně Strany zelených, její předpokládaný volební výsledek poprvé přesáhl hladinu 10 %. Růst voličské přízně strany je podpořen nekonfliktním vystupováním jejích představitelů a středově orientovaným programem, což straně umožňuje sbírat hlasy nespokojených z levé i pravé části voličského spektra. Pozice KDU-ČSL se po období mírného poklesu dostala zpět k hladině 10 %, což svědčí o stabilitě voličského jádra strany, které slyší na její konzervativní program.

Poznámka:
Volební prognóza využívá jako jednoho z podkladů aktuálního stavu stranických preferencí. Ty je třeba hodnotit na pozadí skutečnosti, že třetina veřejnosti se k žádné straně nepřiklání (11,1 % všech oprávněných voličů neví, komu by dalo svůj hlas, a 19,1 % oprávněných voličů výslovně svou účast ve volbách vyloučilo). V žebříčku stranických preferencí je na prvním místě ODS, kterou v současnosti preferuje 19,5 % všech oprávněných voličů. Na druhé příčce je ČSSD se 17,5 % hlasů oprávněných voličů. Na třetím místě zůstává KSČM s preferencí 11,8 % oprávněných voličů. Čtvrtou Stranu zelených preferuje 7,6 % oprávněných voličů a pátou KDU-ČSL nyní preferuje 6,6 % oprávněných voličů. Podle pořadí stranických preferencí dále skončila US-DEU (2,2 %), Nezávislí (1,7 %), SNK Evropští demokraté (0,8 %) a Nezávislí demokraté (předseda V. Železný) (0,6 %). Jiné strany preferuje celkem 1,5 % oprávněných voličů.