Volební prognóza

18. 04. 2006
Firma Factum Invenio pokládá dlouhodobě v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se stranických a voličských preferencí. Vzhledem k častému nepochopení a dezinterpretaci preferencí (přímé srovnávání s výsledky voleb) jsou od počátku roku 1999 zveřejňovány jednak stranické preference, jednak prognózy výsledků voleb do Poslanecké sněmovny. Volební prognóza, kterou na základě výsledků výzkumu Factum Invenio zpracovává, je založena na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti.

Dotazování proběhlo ve dnech 7. – 12. 4. 2006 na reprezentativním vzorku 1002 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že na konci března 2006 by se voleb do Poslanecké sněmovny zúčastnilo 54,1 % oprávněných voličů. Očekávaná volební účast je nyní nižší než účast v minulých volbách do Sněmovny v roce 2002 (58,0 % oprávněných voličů).

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Současný výzkum opět potvrdil, že pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná, by se podařilo překonat pěti politickým stranám. ODS by pravděpodobně získala 63 mandátů, ČSSD 50 mandátů, KSČM 39 mandátů, KDU-ČSL 26 mandátů a Strana zelených 22 mandátů. I když odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku 2 poslaneckých křesel, obě potenciální koalice, o kterých se nejvíce hovoří, by v Poslanecké sněmovně měly dostatečnou většinu: ODS s KDU-ČSL a Stranou zelených 111 mandátů, velká koalice ODS a ČSSD 113 mandátů.

TABULKA - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Vývoj volební prognózy ukazuje, že pozice ODS se proti roku 2002 významně posílila, její předpokládaný volební výsledek se nyní dlouhodobě pohybuje kolem hladiny 30,0 % a je velmi stabilní. Strana hodlá svůj definitivní volební program zveřejnit 2. května. Voličská přízeň ČSSD je méně stabilizovaná, předpokládaný volební výsledek strany osciluje dlouhodobě kolem hladiny 25 %, v současné době opět mírně poklesl. Strana byla v době konání výzkumu kritizována v souvislosti s nedostatečnými protipovodňovými opatřeními, za která je jako vládní strana spoluodpovědná. KSČM zůstává pevně usazena na třetí pozici, její předpokládaný volební výsledek se dlouhodobě pohybuje kolem hladiny 18 %. Předpokládaný volební výsledek KDU-ČSL zaznamenal opět mírný nárůst, čímž se dostal na úroveň zaznamenanou v červnu a říjnu loňského roku. Po období poklesu voličské přízně to svědčí o aktivizaci voličského jádra strany, které v předvolebním období slyší na její program. Pozvolný nárůst voličské přízně Strany zelených se prozatím zastavil těsně nad hranicí 10 %. Strana poprvé čelila náznaku skandálu, konkrétně případu dotací na rekonstrukci domu předsedy strany Bursíka. V průběhu výzkumu se také objevily informace o tzv. ekologické daňové reformě, která by v režii Strany zelených měla významný dopad na ceny energií.

Poznámka:
Volební prognóza využívá jako jednoho z podkladů aktuálního stavu stranických preferencí. Ty je třeba hodnotit na pozadí skutečnosti, že třetina veřejnosti se k žádné straně nepřiklání (11,7 % všech oprávněných voličů neví, komu by dalo svůj hlas, a 20,0 % oprávněných voličů výslovně svou účast ve volbách vyloučilo). V žebříčku stranických preferencí je na prvním místě ODS, kterou v současnosti preferuje 19,3 % všech oprávněných voličů. Na druhé příčce je ČSSD s 15,8 % hlasů oprávněných voličů. Na třetím místě zůstává KSČM s preferencí 11,0 % oprávněných voličů. Podle pořadí stranických preferencí čtvrtou Stranu zelených preferuje 9,0 % oprávněných voličů a pátou KDU-ČSL nyní preferuje 7,8 % oprávněných voličů. Příznivci KDU-ČSL deklarují vyšší ochotu jít k volbám a stranu podpořit než příznivci Strany zelených, což matematický model prognózy zohledňuje. Proto je v prognóze pořadí obou stran obrácené. Na dalších místech skončily strany Nezávislí (2,1 %), US-DEU (1,3 %), SNK Evropští demokraté (0,7 %) a Nezávislí demokraté (předseda V. Železný) (0,5 %). Jiné strany preferuje celkem 0,7 % oprávněných voličů.