Volební prognóza

28. 04. 2006
Firma Factum Invenio pokládá dlouhodobě v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se stranických a voličských preferencí. Vzhledem k častému nepochopení a dezinterpretaci preferencí (přímé srovnávání s výsledky voleb) jsou od počátku roku 1999 zveřejňovány jednak stranické preference, jednak prognózy výsledků voleb do Poslanecké sněmovny. Volební prognóza, kterou na základě výsledků výzkumu Factum Invenio zpracovává, je založena na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti.

Dotazování proběhlo ve dnech 20. – 26. 4. 2006 na reprezentativním vzorku 954 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že na konci dubna 2006 by se voleb do Poslanecké sněmovny zúčastnilo 53,2 % oprávněných voličů. Očekávaná volební účast je nyní nižší než účast v minulých volbách do Sněmovny v roce 2002 (58,0 % oprávněných voličů).

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Současný výzkum opět potvrdil, že pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná, by se podařilo překonat pěti politickým stranám. ODS by pravděpodobně získala 65 mandátů, ČSSD 56 mandátů, KSČM 38 mandátů, KDU-ČSL 25 mandátů a Strana zelených 16 mandátů. I když odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku 2 poslaneckých křesel, obě potenciální koalice, o kterých se nejvíce hovoří, by v Poslanecké sněmovně měly dostatečnou většinu: ODS s KDU-ČSL a Stranou zelených 106 mandátů, velká koalice ODS a ČSSD 121 mandátů.

TABULKA - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Vývoj volební prognózy ukazuje, že pozice ODS se proti roku 2002 významně posílila, její předpokládaný volební výsledek se nyní dlouhodobě pohybuje kolem hladiny 30,0 % a je velmi stabilní. Strana postupně zveřejňuje části svého volebního programu, jehož definitivní podobu odhalí 2. května. Voličská přízeň ČSSD je méně stabilizovaná, předpokládaný volební výsledek strany osciluje kolem hladiny 25 %, na konci dubna zaznamenal mírný nárůst. Strana přišla v poslední době s razantní mediální „antikampaní“ na program ODS a snaží se svůj vlastní program vymezit jako reálnější, kontinuální variantu. KSČM zůstává pevně usazena na třetí pozici, její předpokládaný volební výsledek se dlouhodobě pohybuje kolem hladiny 18 %. Předpokládaný volební výsledek KDU-ČSL již podruhé za sebou překročil hladinu 10 %. Potvrdila se již minule zaznamenaná aktivizace voličského jádra strany, které v předvolebním období slyší na její program. Voličská přízeň Strany zelených zaznamenala po období růstu mírný pokles. Dosud mělká voličská přízeň reaguje na nejednotnost ve vystupování představitelů strany z poslední doby.

Poznámka:
Volební prognóza využívá jako jednoho z podkladů aktuálního stavu stranických preferencí. Ty je třeba hodnotit na pozadí skutečnosti, že více než třetina veřejnosti se k žádné straně nepřiklání (12,0 % všech oprávněných voličů neví, komu by dalo svůj hlas, a 22,5 % oprávněných voličů výslovně svou účast ve volbách vyloučilo). V žebříčku stranických preferencí je na prvním místě ODS, kterou v současnosti preferuje 20,0 % všech oprávněných voličů. Na druhé příčce je ČSSD s 16,7 % hlasů oprávněných voličů. Na třetím místě zůstává KSČM s preferencí 11,1 % oprávněných voličů. Čtvrtou KDU-ČSL nyní preferuje 7,4 % oprávněných voličů a pátou Stranu zelených preferuje 6,0 % oprávněných voličů. Na dalších místech se umístily strany Nezávislí (1,1 %), Nezávislí demokraté (předseda V. Železný) (0,8 %), US-DEU (0,7 %) a SNK Evropští demokraté (0,5 %). Jiné strany preferuje celkem 1,1 % oprávněných voličů.