Volební prognóza

12. 05. 2006
Firma Factum Invenio pokládá dlouhodobě v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se stranických a voličských preferencí. Vzhledem k častému nepochopení a dezinterpretaci preferencí (přímé srovnávání s výsledky voleb) jsou od počátku roku 1999 zveřejňovány jednak stranické preference, jednak prognózy výsledků voleb do Poslanecké sněmovny. Volební prognóza, kterou na základě výsledků výzkumu Factum Invenio zpracovává, je založena na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti.

Dotazování proběhlo ve dnech 4. – 10. 5. 2006 na reprezentativním vzorku 966 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že v první polovině května 2006 by se voleb do Poslanecké sněmovny zúčastnilo 54,8 % oprávněných voličů. Očekávaná volební účast je nyní mírně nižší než účast v minulých volbách do Sněmovny v roce 2002 (58,0 % oprávněných voličů).

GRAF- V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Pozn: Factum Invenio pokládá uzavřenou otázku, v níž jsou respondentům předloženy karty s názvy všech kandidujících politických stran. Graf neobsahuje strany, které žádný respondent nevybral.

Současný výzkum opět potvrdil, že pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná, by se podařilo překonat pěti politickým stranám. ODS by pravděpodobně získala 65 mandátů, ČSSD 51 mandátů, KSČM 37 mandátů, KDU-ČSL 25 mandátů a Strana zelených 22 mandátů. I když odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku 2 poslaneckých křesel, obě potenciální koalice, o kterých se nejvíce hovoří, by v Poslanecké sněmovně měly dostatečnou většinu: ODS s KDU-ČSL a Stranou zelených 112 mandátů, velká koalice ODS a ČSSD 116 mandátů.

TABULKA- V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Vývoj volební prognózy ukazuje, že pozice ODS se proti roku 2002 významně posílila, její předpokládaný volební výsledek se nyní dlouhodobě pohybuje kolem hladiny 30,0 % a je poměrně stabilní. Strana zveřejnila 2. května definitivní verzi svého volebního programu, to však na její pozici zatím nemělo zásadní vliv. Voličská přízeň ČSSD je méně stabilizovaná, předpokládaný volební výsledek strany osciluje kolem hladiny 25 %, v první polovině května došlo k poklesu její voličské přízně. Strana v době konání výzkumu čelila důsledkům mediálně sledovaného policejního zásahu proti pražské kandidátce Strany zelených Kateřině Jacques. ČSSD chystá svůj předvolební sjezd na 13. května, očekává se zvolení premiéra Paroubka předsedou strany. KSČM zůstává pevně usazena na třetí pozici, její předpokládaný volební výsledek se dlouhodobě pohybuje kolem hladiny 18 %. Předpokládaný volební výsledek KDU-ČSL opět překročil hladinu 10 %. Informace jiných agentur o nízkých preferencích této strany se nepotvrdily, naopak se znovu projevila již dříve zaznamenaná aktivizace voličského jádra strany, které v předvolebním období slyší na její program. Voličská přízeň Strany zelených zaznamenala po mírném poklesu návrat k hladině 10 %. Kolísání předpokládaného volebního výsledku dokládá dosud mělkou voličskou přízeň, která citlivě reaguje na události v předvolební kampani.

Poznámka:
Volební prognóza využívá jako jednoho z podkladů aktuálního stavu stranických preferencí. Ty je třeba hodnotit na pozadí skutečnosti, že více než třetina veřejnosti se k žádné straně nepřiklání (12,2 % všech oprávněných voličů neví, komu by dalo svůj hlas, a 21,9 % oprávněných voličů výslovně svou účast ve volbách vyloučilo). V žebříčku stranických preferencí je na prvním místě ODS, kterou v současnosti preferuje 18,2 % všech oprávněných voličů. Na druhé příčce je ČSSD s 14,5 % hlasů oprávněných voličů. Na třetím místě zůstává KSČM s preferencí 10,3 % oprávněných voličů. Čtvrtou Stranu zelených preferuje 7,3 % oprávněných voličů a pátou KDU-ČSL nyní preferuje 7,2 % oprávněných voličů (v prognóze je pořadí těchto dvou stran obrácené, protože KDU-ČSL má pevnější voličské jádro, což model prognózy zohledňuje). Na dalších místech se umístily strany Nezávislí (1,7 %), Unie svobody - Demokratická unie (1,0 %), Balbínova poetická strana (0,9 %), SNK Evropští demokraté (0,7 %), Právo a Spravedlnost (0,6 %), Strana zdravého rozumu (0,5 %), 4 Vize (0,5 %), Česká strana národně socialistická (0,5 %), Koruna Česká (0,4 %), Národní strana (0,3 %), Česká pravice (0,3 %), Nezávislí demokraté (předseda V. Železný) (0,2 %), Moravané (0,2 %), Koalice pro Českou republiku (0,2 %), Liberální reformní strana (0,2 %), České hnutí za národní jednotu (0,1 %), Humanistická strana (0,0 %).