Volební prognóza

30. 06. 2005
Firma Factum Invenio pokládá dlouhodobě v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se stranických a voličských preferencí. Vzhledem k častému nepochopení a dezinterpretaci preferencí (přímé srovnávání s výsledky voleb) jsou od počátku roku 1999 zveřejňovány jednak stranické preference, jednak prognózy výsledků voleb do Poslanecké sněmovny. Volební prognóza, kterou na základě výsledků výzkumu Factum Invenio zpracovává, je založena na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti.

Z výzkumu vyplývá, že v červnu by se voleb do poslanecké sněmovny zúčastnila pouze polovina oprávněných voličů (51,0 %), což je z dlouhodobého hlediska mírně podprůměrná hodnota. Pokud by se tato předpověď vyplnila, potvrdila by se dlouhodobě klesající úroveň volební účasti.

Pouze čtyřem politickým stranám by se podařilo překonat pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná. ODS by pravděpodobně získala 77 mandátů, ČSSD 52 mandáty, KSČM 44 mandáty a KDU-ČSL 27 mandátů. Vzhledem k tomu, že odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku 2 mandátů, není možné na základě této prognózy dostatečně spolehlivě určit, zda by většinu ve sněmovně měla případná pravostředová koalice ODS a KDU-ČSL nebo potenciální levicová koalice KSČM s ČSSD.

Vývoj volební prognózy ukazuje, že pozice ODS se proti roku 2002 významně posílila, ale zatím není ještě plně stabilizovaná. Naproti tomu ČSSD v červnu zaznamenala výrazný nárůst voličské přízně a poprvé od září loňského roku se jí podařilo přesáhnout hladinu 20,0 % v neprospěch KSČM, která tak skončila až na třetí pozici. Sociální demokraté by tedy za současné situace suverénně skončili jako druhá nejsilnější parlamentní frakce. Z dlouhodobého hlediska je možno pozorovat i mírné posílení pozic KDU-ČSL, jejíž předpokládaný volební výsledek již půl roku neklesl pod hladinu 10,0 %. Spory ve vládní koalici pozici této strany nakonec neoslabily.

Poznámka:
Volební prognóza využívá jako jednoho z podkladů aktuálního stavu stranických preferencí. Ty je třeba hodnotit na pozadí skutečnosti, že více než dvě pětiny veřejnosti se k žádné straně nepřiklánějí (14,7 % všech oprávněných voličů neví, komu by dalo svůj hlas, a 27,0 % oprávněných voličů výslovně svou účast ve volbách vyloučilo). V žebříčku stranických preferencí je od počátku loňského roku na prvním místě ODS, kterou v současnosti preferuje 19,0 % všech oprávněných voličů. Na druhé příčce je ČSSD, kterou nyní preferuje 13,3 % oprávněných voličů. Na třetím místě je s preferencí 10,5 % oprávněných voličů KSČM. KDU-ČSL je dlouhou dobu pevně usazena na čtvrtém místě, nyní ji preferuje 6,7 % oprávněných voličů. Podle pořadí stranických preferencí dále skončila Strana zelených (2,5 %), Sdružení nezávislých kandidátů (2,3 %), Nezávislí (1,9 %), Unie svobody (0,6 %) a Evropští demokraté, které preferuje 0,4 % oprávněných voličů. Jiné strany preferuje celkem 1,1 % oprávněných voličů.