Volební prognóza

07. 12. 2005
Firma Factum Invenio pokládá dlouhodobě v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se stranických a voličských preferencí. Vzhledem k častému nepochopení a dezinterpretaci preferencí (přímé srovnávání s výsledky voleb) jsou od počátku roku 1999 zveřejňovány jednak stranické preference, jednak prognózy výsledků voleb do Poslanecké sněmovny. Volební prognóza, kterou na základě výsledků výzkumu Factum Invenio zpracovává, je založena na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti.

Dotazování proběhlo ve dnech 18. – 23. 11. 2005 na reprezentativním vzorku 1075 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že ve druhé polovině listopadu by se voleb do Poslanecké sněmovny zúčastnilo 55,6 % oprávněných voličů. Proti říjnové prognóze se předpokládaná volební účast mírně zvýšila a blíží se nyní volební účasti v minulých volbách do Sněmovny z roku 2002 (58,0 % oprávněných voličů).

GRAF - Volební prognóza - listopad 2005 - V PDF. DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Pouze čtyřem politickým stranám by se podařilo překonat pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná. ODS by pravděpodobně získala 69 mandátů, ČSSD 64 mandátů, KSČM 42 mandátů a KDU-ČSL 25 mandátů. Přes to, že odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku 2 mandátů, získala by v Poslanecké sněmovně většinu pouze buď levicová koalice ČSSD s KSČM, nebo velká koalice ODS a ČSSD.

TABULKA - Vývoj volební prognózy a její srovnání s výsledky voleb do PSP - V PDF. DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Vývoj volební prognózy ukazuje, že pozice ODS se proti roku 2002 významně posílila, ale její předpokládaný volební výsledek není ještě plně stabilizovaný. Pokles voličské přízně, který strana zaznamenala v říjnu, se zatím nepodařilo zcela nahradit. Představení volebního programu ODS z 27. listopadu výzkum nezachycuje (termín dotazování byl 18. - 23. listopadu). ČSSD potvrdila nárůst voličské přízně, zaznamenaný v říjnu, její předpokládaný volební výsledek však v listopadu spíše stagnoval. Strana si udržuje získanou popularitu i po personálních obměnách na postech ministrů zdravotnictví a zemědělství. Další mírný pokles voličské přízně zaznamenala KSČM, která zůstává na třetí pozici. Pozice KDU-ČSL je dlouhodobě stabilní, její předpokládaný volební výsledek by nyní dosáhl 11,0 %.

Poznámka:
Volební prognóza využívá jako jednoho z podkladů aktuálního stavu stranických preferencí. Ty je třeba hodnotit na pozadí skutečnosti, že více než třetina veřejnosti se k žádné straně nepřiklání (12,0 % všech oprávněných voličů neví, komu by dalo svůj hlas, a 23,1 % oprávněných voličů výslovně svou účast ve volbách vyloučilo). V žebříčku stranických preferencí je na prvním místě ODS, kterou v současnosti preferuje 18,8 % všech oprávněných voličů. Na druhé příčce je těsně ČSSD, kterou nyní preferuje 18,3 % oprávněných voličů. Na třetím místě zůstává KSČM s preferencí 11,1 % oprávněných voličů. KDU-ČSL je dlouhou dobu pevně usazena na čtvrtém místě, nyní ji preferuje 6,7 % oprávněných voličů. Podle pořadí stranických preferencí dále skončila Strana zelených (2,2 %), Nezávislí (1,8 %), Sdružení nezávislých kandidátů (1,7 %), Unie svobody (1,7 %), Evropští demokraté a Nezávislí demokraté, které preferuje shodně 0,8 % oprávněných voličů. Jiné strany preferuje celkem 1,1 % oprávněných voličů.