Volební prognóza

26. 01. 2006
Firma Factum Invenio pokládá dlouhodobě v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se stranických a voličských preferencí. Vzhledem k častému nepochopení a dezinterpretaci preferencí (přímé srovnávání s výsledky voleb) jsou od počátku roku 1999 zveřejňovány jednak stranické preference, jednak prognózy výsledků voleb do Poslanecké sněmovny. Volební prognóza, kterou na základě výsledků výzkumu Factum Invenio zpracovává, je založena na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že v první polovině ledna 2006 by se voleb do Poslanecké sněmovny zúčastnilo 55,0 % oprávněných voličů. V závěru roku 2005 se předpokládaná volební účast mírně zvyšovala, nyní se blíží volební účasti v minulých volbách do Sněmovny v roce 2002 (58,0 % oprávněných voličů).

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Pouze čtyřem politickým stranám by se podařilo překonat pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná, hodnota zjištěná pro Stranu zelených však neumožňuje dostatečně spolehlivě určit, zda by práh nutný pro vstup do Poslanecké sněmovny překonala nebo ne. Pokud by pětiprocentní hranici překonaly jen 4 politické strany, ODS by pravděpodobně získala 70 mandátů, ČSSD 60 mandátů, KSČM 45 mandátů a KDU-ČSL 25 mandátů. I když odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku 2 mandátů, získala by v Poslanecké sněmovně většinu pouze buď levicová koalice ČSSD s KSČM, nebo velká koalice ODS a ČSSD.

TABULKA - Vývoj volební prognózy a její srovnání s výsledky voleb do PSP - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Vývoj volební prognózy ukazuje, že pozice ODS se proti roku 2002 významně posílila, ale její předpokládaný volební výsledek není ještě plně stabilizovaný. Pokles voličské přízně, který strana zaznamenala v říjnu, se zatím nepodařilo zcela nahradit, a to ani po představení volebního programu ODS na konci listopadu 2005 (tuto událost ještě předchozí výzkum vzhledem k termínům dotazování nezachycoval). ČSSD zaznamenala poprvé od loňské dubnové krize mírný pokles voličské přízně. Předpokládaný volební výsledek strany významně rostl až do října 2005, v listopadu však již spíše stagnoval. V aktuálních výsledcích se může odrážet kauza poslance Krause i kroky, které na přelomu let 2005/6 učinil ministr Rath. Pokles voličské přízně KSČM ze závěru loňského roku se v lednu 2006 již neopakoval, strana zůstává pevně usazena na třetí pozici. Pozice KDU-ČSL je dlouhodobě stabilní, její předpokládaný volební výsledek se (až na výkyv ze září 2005) udržuje nad hladinou 10,0 %. Těsně pod pětiprocentní hranicí zůstává Strana zelených, jejíž voličská přízeň je však zatím nestabilní.

Poznámka:
Volební prognóza využívá jako jednoho z podkladů aktuálního stavu stranických preferencí. Ty je třeba hodnotit na pozadí skutečnosti, že téměř třetina veřejnosti se k žádné straně nepřiklání (12,8 % všech oprávněných voličů neví, komu by dalo svůj hlas, a 18,5 % oprávněných voličů výslovně svou účast ve volbách vyloučilo). V žebříčku stranických preferencí je na prvním místě ODS, kterou v současnosti preferuje 19,3 % všech oprávněných voličů. Na druhé příčce je ČSSD, kterou nyní preferuje 16,7 % oprávněných voličů. Na třetím místě zůstává KSČM s preferencí 11,9 % oprávněných voličů. KDU-ČSL je dlouhou dobu pevně usazena na čtvrtém místě, nyní ji preferuje 7,5 % oprávněných voličů. Podle pořadí stranických preferencí dále skončila Strana zelených (3,7 %), Nezávislí (2,3 %), Sdružení nezávislých kandidátů (2,2 %), Unie svobody (2,1 %), Nezávislí demokraté (1,8 %) a Evropští demokraté, které preferuje 0,7 % oprávněných voličů. Jiné strany preferuje celkem 0,5 % oprávněných voličů.